Lokalt |OpenART satsar på barn och ungdomar

Av den 27 maj, 2015

Projekten syftar till att etablera en grund för pedagogiskt lärande, familjeaktiviteter och social integration genom lekfulla möten med konst. Aktiviteter för barn med hörsel- och synnedsättning arrangeras också i sommar.

OpenART Kids och OpenART DIY är två program för barn, ungdomar, skolor och familjer i hela Örebro län.

Med olika inriktningar är de två programmen liknande i sitt uppdrag att uppmuntra barn och ungdomar att utveckla sina konstnärliga kunskaper genom samverkan, dialog och vägledning.

Familjeaktiviteter, social integration, utbildning, pedagogiskt lärande och återvinning är utgångspunkterna för OpenART Kids och OpenART DIY.

”Konst innebär delaktighet, vilket väcker känslor. Med detta i åtanke, investerar vi i samhällsbaserade projekt vars resultat bidrar till öppenhet och kreativitet i det långa loppet. Vi vill att barn och ungdomar ska inspireras av konst och därmed vidga sina vyer”, säger Elin Persson, projektledare på OpenART.

OpenART Kids
OpenART Kids är ett pedagogiskt program som ger barn och ungdomar i åldern 4-19 möjlighet att uppleva och skapa sin egen konst. Målgrupperna är barnfamiljer, förskolor, fritidsverksamheter och skolor upp till och med gymnasienivå.

Öppna familjevisningar, guidade turer för grund- och gymnasieskolor, kreativa workshops och självständigt guidematerial finns tillgängliga. De öppna visningarna och skapandeverkstan leds av pedagoger som stöder deltagarna teoretiskt och praktiskt.

Nytt för 2015 är familjevisningar för barn med hörsel- och synnedsättning. Tre guidade turer kommer att anordnas med en teckenspråkstolk och en visning med syntolk. De guidade visningarna kan även erbjudas på andra språk.

”Många skolor i regionen har redan bokat in sig på visningar, vilket visar på ett stort behov av konstnärliga aktiviteter. Ur familjesynpunkt tror jag att verksamheten är intressant eftersom barn och vuxna får göra något kreativt tillsammans. Det är ett roligt utbyte som skapar gemensamma erfarenheter”, säger Anna-Karin Wulgue, chef för Örebro konsthall.

OpenART Kids startade 2013 och har utvecklats 2015 i samarbete med Örebro läns museum, Örebro läns konstkonsulent, Örebro Konsthall, och Konstfrämjandet Bergslagen med stöd från Region Örebro Län, Futurum Fastigheter och Örebro kommun. OpenART Kids blev snabbt populärt redan 2013, med mer än 800 barn och ungdomar i hela Örebro län som deltog i verksamheten. Årets program börjar den 14 juni och avslutas den 6 september.

OpenART DIY
Utvecklat tillsammans med NBV Örebro Mälardalen, är OpenART DIY en Do-It-Yourself kurs som lanseras i juni 2015. Kursen syftar till att uppmuntra unga människor att väcka och utveckla sina konstnärliga ambitioner. NBV är det äldsta studieförbundet i Sverige, med 120 års erfarenhet av folkbildning. NBV arbetar med frågor som handlar om folkhälsa, missbruk och integration, något som passar på upplägget för OpenART DIY.

”Under sommaren strävar vi efter att involvera ungdomar i skapande aktiviteter. Vårt mål är att bidra till social integration, genom att föra samman unga människor från olika bakgrund i en kreativ och accepterande miljö vilken stimulerar interaktion”, säger Altansukh Demberel, konstnär, konsulent på NBV Örebro Mälardalen och projektkoordinator för OpenART DIY.

Projektet består av fyra kreativa workshops som äger rum under 15 juni – 24 juli. Under loppet av tre veckor får de deltagande ungdomarna vägledning från erfarna konstnärer att skapa skulpturer. Kursen sker med inspiration av den pågående utställningen och de deltagande konstverken under OpenART 2015.

Deltagarna får erfarenhet av att skapa konst, men också att ställa ut under OpenART. Kursperioden avslutas med en gemensam grupputställning som invigs den 12 augusti i samband med Örebros 750 års jubileum. Därefter flyttar utställningen till NBV Kulturpalatset och kan besökas fram till och med den 6 september.

Förutom ett fokus på integration har projektet även ett miljöperspektiv.

”Ungefär 90 procent av materialet som kommer att används är återvunnet. Skulpturerna kommer bland annat att göras av trä, plastflaskor och böcker”, säger Altansukh Demberel.

Anmälan till kursen är öppen fram till 12 juni och kan göras per e-post altansukh.demberel@nbv.se eller telefon 019-670 83 18.

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login