Lokalt | Nu kan unga i länet söka snabba kulturpengar

Av den 1 oktober, 2015

Från och med den 1 oktober kan ungdomar i åldern 13-25 år söka bidrag för att genomföra kulturarrangemang i Örebro län. Syftet är att det ska vara snabbt och enkelt för ungdomar att få ekonomiskt stöd att genomföra sina idéer.

Ung peng i Örebro län är ett snabbt bidrag för unga i åldern 13-25 år. Genom frågan ”Vad vill du göra?” ska unga i länet inspireras att söka upp till 6 000 kr för att genomföra ett kulturarrangemang inom musik, dans, teater, konst, film, poesi eller något annat.

Ansökan ska göras senast en månad innan genomförandet och arrangemangen/aktiviteterna ska vara öppna för alla samt fria från alkohol och droger. Ung peng ska främja utveckling av kultur av och för unga i Örebro län samt stimulera gränsöverskridande samverkan, både geografiskt och mellan olika kulturyttringar.

Satsningen är ett samarbete mellan Region Örebro län och inledningsvis kommunerna Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro. Regionen och kommunen går in med 50 procent var. Fler kommuner diskuterar just nu att gå med i samarbetet. Man kan söka när som helst under året.

Läs mer och ansök på www.regionorebrolan.se/ungpeng

Det känns fantastiskt bra att kunna sjösätta Ung peng i Örebro län, i nära samarbete med Föreningen Scenit och länets kommuner, säger Rikard Åslund, kulturchef på Region Örebro län.

Kultur för alla barn och unga i hela regionen är ett viktigt mål för majoriteten. Ung peng är en bra möjlighet för länets unga och för utvecklingen av regionens kulturutbud. Tillgänglighet till bra kultur och att själv få skapa är viktigt. Ung peng stärker både kulturliv och självförtroende, säger Bengt Storbacka (S), ordförande för Fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.

Det är toppen att unga själva får chansen att vara arrangörer. De lär sig knyta kontakter, planera en budget, genomföra arrangemanget och utvärdera, säger Gertrud Åstrand, avdelningschef kulturavdelningen på Kumla kommun.

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login