Lokalt | naturum Oset tar form – vinnande arkitektförslag utsett

Av den 27 april, 2015

Under våren har fem arkitektteam tävlat om att få skapa naturum Oset i Örebro. Nu är det klart – det blir White Arkitekter AB som får förverkliga sitt förslag ”Mosaik” mitt i det natursköna reservatet som tidigare var Örebros oljehamn.

Örebro kommun finansierar och bygger naturum Oset. Det ska bli ett besökscentrum där besökaren genom utställningar, naturguidningar och evenemang får kunskap och inspiration att vilja ge sig ut i naturen.

White Arkitekter vann tävling
Hur naturum Oset ska se ut och var det ska ligga har just avgjorts i en tävling, fem arkitektteam har skapat sin version av Naturum Oset, och vinnare är White Arkitekters förslag ”Mosaik”.

Ur juryns utlåtande för vinnaren:
Förslaget sätter Örebro på kartan, ökar naturum Osets attraktionskraft genom sin ovanliga utformning och blickar med förtroende mot framtiden med sitt sätt att säga att ”här är allt möjligt”!

Mattias Lind är ansvarig arkitekt för det vinnande förslaget från White Arkitekter.

Vi är jätteglada! Vi vill bygga vidare på den här platsens unika förutsättningar och den storskaliga landskapsrestaurering som fullständigt har förvandlat Oset-Rynningeviken. Naturum Oset är nästa pusselbit i utvecklingen och jag är övertygad om att det kommer att bli en viktig inspiratör för hur naturens värden ska återvinnas överallt i världen där vi människor har varit ovarsamma, säger Mattias Lind.

Vinnaren har utsetts av en tävlingsjury med ledamöter för Örebro kommun, Sveriges Arkitekter och Naturvårdsverket.

Byggstart nästa år och klart 2017
Nu startar ett samarbete mellan Örebro kommun, ÖrebroPorten och vinnaren White Arkitekter för att finslipa förslaget. Bygget beräknas starta under 2016 och stå klart redan 2017.

– I naturum Oset vill vi inrätta ett centrum för landskapsrestaurering, där vi kan berätta den fantastiska historien om omvandlingen av Rynningeviken och hur ett sådant område kunde uppstå ur en gammal soptipp.Det känns viktigt att sprida kunskap om hur vi människor påverkar landskapet på både gott och ont, men framför allt vill vi skapa framtidstro, säger Björn Sundin (S), kommunalråd.

Naturvårdsverket medfinansierar utställning
Varumärket naturum ägs av Naturvårdsverket och det finns idag 32 naturum i Sverige.

– Det är glädjande att Örebro kommun väljer att etablera ett naturum i det fina naturområdet Oset Rynningeviken. Det nya naturumet blir ett besökscentret som kompletterar kartan över landets snart 33 naturum, säger vik generaldirektör Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket bidrar med fem miljoner till en fast basutställning på naturum Oset, och nu startar Örebro kommun arbetet med att upphandla en utställning på 200 kvadratmeter till invigningen 2017.

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login