Lokalt | Musikbranschen under lupp

Av den 23 mars, 2015

Forskare vid Örebro universitet ska med stöd av Riksbankens jubileumsfond titta närmare på musikbranschen. Skärningspunkten mellan samhälle, genus och musik är i fokus.

Män lyfts fram som tekniskt kompetenta och kreativa. När det gäller kvinnor är det däremot deras utseende snarare än deras färdigheter som är i fokus, säger Sam de Boise, forskare i musikvetenskap vid Örebro universitet.

Musikindustrin är en global industri som påverkar vår syn på kön och status. Detta vill forskare vid Örebro universitet undersöka närmare.

Trots att de nordiska länderna har kommit långt vad gäller jämställdhet kan vi se samma mönster inom musikindustrin här som i andra länder, säger Sam de Boise.

Skandinavisk forskning har till stor del fokuserat på musik och utbildning och på att kvinnor inte är representerade snarare än den bild av män och kvinnor som förmedlas. Målet är att ändra på detta och etablera ett internationellt samarbete med bas i Örebro. Om ett år arrangerar forskarna en stor internationell konferens i Örebro.

Då kommer framstående internationella forskare som Susan McClary, Jack Judith Halberstam och Stan Hawkins. Det känns oerhört roligt, säger Eva Georgii-Hemming, professor i musikvetenskap vid Örebro universitet.

Målet är att lära av varandra men också att bygga inte bara ett internationellt utan också ett tvärvetenskapligt samarbete. Forskare inom musikvetenskap, utbildningsvetenskap, sociologi och genusvetenskap är inbjudna till konferensen.

Kultur & Musik | Örebro Universitet
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login