Lokalt | Kulturstipendium till Tommy Krångh från Örebro

Av den 3 december, 2015

Den 8 december delas Stiftelsen Kulturfondens stipendium på 10 000 kr ut till Tommy Krångh. Utdelning sker kl. 14 på Swedbank, företagsavdelningen, Drottninggatan 18 B i Örebro.

Gåva i samband med Örebros 700-års jubileum
Stipendiet har sitt ursprung i en gåva från Örebro Sparbank till Örebro stad i samband med stadens 700-årsjubileum 1965. Fonden ska enligt gåvobrevet ge stöd åt kulturellt verksamma personer inom sparbankens verksamhetsområde.

Jury för fonden är Agneta Blom, Kommunfullmäktiges ordförande, Torgny Larsson, Regionfullmäktiges ordförande och Johan Davidsson, Swedbank i Örebro.

Juryns motivering.
Tommy Krångh har visat en enastående förmåga att på teckenspråk tolka musik så att både rytm och glädje går rakt in i hjärtat även på den som inte har hörsel och kan höra sång och toner. Hans kärlek till musiken, hans förmåga och glädje att tolka den, har fått stort genomslag inte bara i Örebro och Sverige utan spritt sig över världen.

Tommy Krångh har på det sättet satt sin hemstad på kartan och visat världen att musik och sång inte är en källa till glädje och njutning bara för den som är hörande, utan en konstform som går att göra tillgänglig för alla. Det var ett enkelt beslut för oss att utse Tommy Krångh till jubileumsstipendiat för år 2015.

Kultur & Musik
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login