Lokalt | Kulturskolans utställning bild och keramik

Av den 19 maj, 2015

Eftersom Örebro i år firar 750 år har vi mestadels arbetat med teman som kan kopplas till vår stad. Eleverna har bl. a valt att göra tre stora takkronor inspirerade av stadens kajor, cyklar och Stadsparkens färgprakt. Många har fascinerats av stadens kända byggnader, andra har skapat verk utifrån sin egen gata.

När barn och unga skapar konst uppstår inte sällan en fantastisk färgrikedom, lekfullhet och nya perspektiv – det är bl.a. det vi bildlärare på Kulturskolan vill bjuda in allmänheten att ta del av.

I årets elevutställning deltar ungefär 140 bildelever i åldrarna 9–19 år.

Vernissage torsdag 21 maj kl. 17–18.30.

Öppettider: lördag 23 maj, söndag 24 maj, lördag 30 maj och söndag 31 maj kl. 12–16.

Årets utställning är på Örebro läns museum.

Lördagen 23 maj kl. 12–15 kommer elever från Kulturskolans yngre grupper att finnas med i utställningen och teckna porträtt för försäljning till förmån för världens barn.

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login