Lokalt | KÄNNBART en utställning för flera sinnen

Av den 8 november, 2015

I går hade utställningen ”KÄNNBART” premiär på Örebro läns museum, med tal av bland annat landshövdingen och en stor uppslutning av nyfikna.

KÄNNBART är en utställning som syftar till att uppmärksamma dövblinda samt personer med syn och hörselnedsättning. Våra kommuner och kommunala verksamheter har fått i uppdrag att tillgängliga för alla, detta är inte bara en rättighet utan också en demokratifråga men allt som oftast väljer man att titta på hur verksamhet för seende och hörande kan göras tillgänglig för de med funktionsnedsättningar.

I fallet med utställningen KÄNNBART så har man vänt på de inarbetade ramarna och gjort en konstutställning med och för dövblinda som även kan uppskattas av oss hörande.

Jag tycker personligen att den här en fantastisk utställning som med fördel kan upplevas med både hörselkåpor och ögonbindel. För mig öppnade denna utställning frågan om vad jag egentligen upplever och hur jag tar emot detta.

Några av konstverken som jag fastnade för är Resonant bodies av Julia Adzuki och Frekvensomfång av Matti Kallionen.

Så här beskriver konstnären Resonant Bodies.
Resonant Bodies bjuder in till en kinestetisk upplevelse för hela kroppen. En dialog av vibrationer i kroppen av ett träd.

Det 700 år gamla ask trädet är strängat med pianosträngar och är stämt i olika toner. Du som besöker får ta del i konstverket genom att spela på strängarna och ligga i trädets öppna hålrum.

Denna sinnliga upplevelse kan upplevas som djupt avslappnande och framkalla en känsla av resonans i hela kroppen, i synkronisering med trädet. En avstämning av inre och yttre landskap.

Frekvensomfång beskrivs enligt följande.
Verket Frekvensomfång består av en hammock med 15 vibrerande motorer vars frekvenser skiftar enligt en viss sekvens. Detta utgör en fyra minuter lång resa genom den egna kroppen.

Färden går genom en djungel av vågrörelser via snåriga disharmoniska tillstånd till harmoniska ”platåer” där det är vilsamt att vara, och tystnader där efterklangen känns i kroppen. Svaga luftströmmar mot ansiktet accentuerar känslan av skiftande atmosfärer.

Upplev verket i ett tillstånd av avslappning och koncentration.

Detta är en utställning man skall gå och uppleva, som bjuder dig på en resa bland de sinnen du som seende och hörande inte använder så mycket.

karl-johan-sandbergKarl-Johan Sandberg, Kultur & Musik
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login