Itrim satsar på hållbar och miljösmart hälsa

Av den 23 augusti, 2016

Hälsa och miljö hör ihop. Därför satsar Itrim inför hösten 2016 på att hjälpa sina medlemmar att handla, laga och äta mer hållbart. Den svenska hälsokedjan vill hjälpa sina medlemmar att minska matsvinnet och öka miljömedvetenheten samtidigt som man erbjuder en hållbar hälsoplan.

  • Livsmedel står för 25% av människans klimatpåverkan.
  • 40 % av all mat du köper åker i soptunnan.
  • 50 % av alla svenskar är överviktiga.
  • 80 % av alla svenskar är intresserade av matlagning.
  • 33 % av svenskarna motionerar någon gång i månaden.

Itrim lanserar nu en digital plattform där råd, tips, recept, debatt, filmer och framförallt kunskap om hållbar hälsa och hållbart leverne länkas samman för att bli en gemensam mötesplats för alla som vill förändra och förbättra sättet de lever på.

Grundreceptet är enkelt:

Ät bättre, träna mer och släng mindre.

– Vi människor existerar, liksom allt annat på jorden, tillsammans med vår omgivande miljö. Våra kroppar ”utbyter” hela tiden energi och materia med omgivningen. Beroende på hur vi lever och vad vi äter så fungerar kroppen bättre eller sämre. Med mänskligheten och människan som utgångspunkt för hållbarhet kan det också vara naturligt att ställa sig frågan: hur hållbar är jag?, säger Anders Söderlund, vd, Itrim.

I Sverige slängs 1,2 miljoner ton mat per år, där 860 000 ton är matsvinn.

Itrim hjälper människor att få sina kroppar att fungera bättre genom att äta smart, medvetet och i lagom mängd. Till exempel erbjuder Itrim handfasta recept och tips om hur man kan bidra till en bättre miljö genom att minska sitt matsvinn, att göra smarta hälsoval i vardagen och äta så mycket som man faktiskt behöver. Itrims medlemmar har ett stort utbud av matrelaterade tjänster med hållbarhet i fokus att tillgå, t ex individuell matcoaching, work shops och inspirationsföreläsningar.

– Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda våra medlemmar – och nu alla andra också! – ett modernt, nödvändigt och viktigt grepp kring hållbarhet. Itrim har alltid fokuserat på långsiktiga och hållbara resultat. Oavsett om det handlat om vikt eller förändrade mat- och träningsvanor. Hållbara matvanor ger inte bara positiva resultat för hälsan utan bidrar även till en bättre miljö, något som vi inom Itrim brinner för, säger Jesper Tengblad, marknadschef, Itrim.

Itrim i Örebro hittar man på Köpmangatan 31.

Träning & Hälsa | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login