Lokalt | Invigning av Karlaparken efter medborgarnas önskningar

Av den 18 juni, 2016

Tisdagen den 21 juni nyinvigs Karlaparken i Örebro. Politiker från Tekniska nämnden och tjänstemän har under 2015 samlat in synpunkter från medborgare för att ta reda på vad just Karlaparken behöver. De hade en miljon kronor att investera, nu kan vi se och höra om resultatet.

Under våren och sommaren 2015 frågade Örebro kommun sina invånare hur de ville utveckla Karlaparken, som ligger i Västra Mark, bredvid Hertig Karls allé. Det delades ut enkäter i brevlådor till de närboende det sattes upp skyltar på plats för att informera och möjligheten fanns att lämna sina synpunkter i en enkät på orebro.se. Politiker var även ute i parken och intervjuade besökare på plats. Sammanlagt kom det in 162 synpunkter.

Upprustning av Karlaparken
Vi fick in många bra förslag och nu rustas parken upp. Nytt är bland annat fruktträd och bärbuskar, en ny lekplats för yngre barn, två grillplatser och fler bänkar. Kommunen har avsatt 1 miljon kronor till upprustningen av Karlaparken. Utifrån synpunkterna vi fått in har vi planerat upprustningen. Vi hoppas att många ska känna igen sina förslag.

Så här blev det:

 • Fruktträd har planterats mellan boulebanan och gångvägen.
 • Boulebanan är kvar och nya bänkar har ställts ut i närheten.
 • Två grillar har placerats ut.
 • Ett mindre fotbollsmål har placeras ut.
 • Plaskdammen har omvandlats till perennytor med blomsterplanteringar. Bredvid har planterats ätliga växter och bärbuskar, samt ett fruktträd.
 • Plattytan av kalksten har renoverats och snyggats till så att snubbelrisken minimerats.
 • Kioskbyggnaden har renoverats.
 • Muren har blivit mer synlig genom att buskar har tagits bort.
 • Häckarna kring lekplatsen har tagits bort.
 • Ny lekplats för yngre barn har byggts och ett bänkbord har placerats ut i anslutning till lekplatsen.
 • Det har även gallrats bland buskar för att förbättra sikten och ge en tryggare känsla i parken.
 • Den stora gräsytan har bevarats och kompletterats med nya bänkar.
 • De stora träden har bevarats
 • En dusch är på gång.

Invigning
Tisdag 21 juni kl. 17.30 i  Karlaparken.

Vi bjuder på jordgubbar och glass.

Kl. 18.00 blir det tal och invigningsceremoni med bl.a. Lars-Erik Krafve, stadsträdgårdsmästare, Eva Fransson, stadsantikvarie och Nils Edwertz (C), Tekniska nämnden.

Guidningar (10 min. vid bra väder) i parken på olika teman och tipspromenad.

Teman för guidningarna (cirkatider):

 • kl. 18.30 Parkens kulturvärden, Eva Fransson, stadsantikvarie och Erik Käll, landskapsarkitekt
 • kl. 18.45 Ätbara växter, lekplatsen och planteringar, Karin Andersson, parkingenjör
 • kl. 19.00 Improvisationsguidning.
 • Kl. 19.15 Prisutdelning tipspromenad

Fotoutställning Karlaparken och boulespel.

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login