Lokalt | Invigning av barnens gröna labyrint i Vallåkraparken

Av den 12 oktober, 2015

Torsdag 15 oktober invigs en nyanlagd grön labyrint av planterad Avenbok i Vallåkraparken i Örebro. Den kan vi tacka barnen på förskolan Emilia för. Labyrinten var deras förbättringsförslag i förra årets medborgardialog om Vallåkraparken.

Våren 2014 frågade Örebro kommun de boende och verksamheter i närheten av Vallåkraparken, som ligger mellan Mellringe och Varberga, hur de ville utveckla parken. Barn och pedagoger på förskolan Emilia tog tillfället i akt att vara med och påverka sin park.

De har sedan fått följa beslutsprocessen och deltog på Tekniska nämndens sammanträde när politikerna beslutade att labyrinten skulle genomföras. Lars-Erik Krafve, stadsträdgårdsmästare i Örebro kommun, har sedan varit med och sett till att den kunde bli verklighet.

Medborgardialog och upprustning av en park per år
Labyrinten i Vallåkraparken ingår i en satsning på Örebros parker. Tekniska nämnden har de senaste åren beslutat att satsa på medborgardialog kring, och upprustning av, en park per år i Örebro kommun. 2013 fick närboende tycka till om Tegnérlunden, 2014 var dialogen om Vallåkraparken och detta år har synpunkter tagits in om Karlaparken. Nästa park på tur är Tybbleparken.

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login