Lokalt | ICS2015 – Bortom inkludering – nya kulturella rum

Av den 10 november, 2015

18-21 november bjuder Örebro länsteater och Örebro universitet in till en tvärvetenskaplig internationell konferens. Konferensen ICS2015 avslutar ett treårigt tvärsektoriellt samarbete som samtidigt markerar början på ett nytt nätverk som vill skapa nya kulturella rum dit fler kan känna sig inkluderade. Konferensen invigs av Maria Larsson, landshövding Örebro län, den 18 november kl. 13.30 på Örebro Teater.

Den internationella konferensen ICS2015 samlar internationella och nationella forskare och kulturarbetare för föreläsningar och panelsamtal kring frågor om allas rätt till ett värdigt liv. Konferensen siktar mot ett intersektionellt tvärvetenskapligt fokus och syftar till att belysa frågor om vad som formar identiteters olikheter och var i samhället dessa olikheter blir tydliga. Vem/vilka kan påverka dagens stadslandskap och hur blir eller borde människor bli uppfattade i vardagen? Vilken roll spelar konst och kultur för att synliggöra medborgarnas ojämlika förutsättningar i samhället idag?

Inom ramen för konferensen samarbetar även Region Örebro län, Karlstads universitet, Örebro länsmuseum, STIL, Riksteaterns Tyst Teater och Riksteatern Örebro Län. Det är kostnadsfritt att delta men föranmälan krävs till biljett@lansteatern.se.

Delaktighet och Teater
ICS2015 markerar slutet på det treåriga regionala utvecklingsprojektet Delaktighet och Teater (DoT) som startades i efterdyningarna av FAME Visukalen 2012. DoT finansieras av medel från Statens Kulturråd, Örebro universitet, Region Örebro län och Örebro kommun.

DoT har kombinerat kartläggning, forskning och praktiskt scenkonstarbete med utgångspunkten att möten mellan människor och mellan verksamheter är en förutsättning för förändring av beslutsstrukturer kring döva och hörselskadades möjligheter att delta i kulturella sammanhang som publik, medskapare och/eller arrangör på lika villkor och på gemensamma arenor.

Projektet har också intresserat sig för attityder kring teckenspråket som språk och hur scenkonsten kan användas som ett verktyg för inkludering och förändring.

Wonderland – en visuell show helt uppåt väggarna!
Parallellt med den internationella konferensen ICS2015 sker även avslutningen av projekt Wonderland som har pågått i över ett år. Projektet har arbetat aktivt med att riva barriärer under barnveckor, workshops, föreställningar samt skapat möten mellan människor i närsamhället som annars aldrig skulle ha träffats och väckt tankar som aldrig annars skulle ha väckts.

19-21 november väcks Örebro Teaters fasad till liv i Wonderland – en visuell show helt uppåt väggarna! Med hjälp av 3D-teknik och projektorer används hela väggen som en filmduk och visar en fasadshow som gestaltar allt som projekt Wonderland handlat om. Den är också en hyllning till staden Örebro som fyller 750 år.

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login