Lokalt | Grilla säkert i sommar med gasol

Av den 11 maj, 2016

Låter du gasolbehållaren stå i skåpet under grillen medan du använder den? Då riskerar du i värsta fall en explosionsartad brand i grillen.

Många tror att de kan ha gasolbehållaren i förvaringsutrymmet under grillen när de grillar.

Jag förstår att det är frestande. Det ser snyggt ut och flaskan passar perfekt där under, men resultatet kan bli katastrofalt, säger Stefan Ekvall, Produktchef på Elgiganten.

Gasolbehållarna är inte konstruerade för att tåla den värme som uppstår inne i en aktiv grill. När värmen stiger kommer trycket i gasolbehållaren att öka.

För att inte flaskan ska explodera är den konstruerad så att säkerhetsventilen släpper ut gasol för att lätta på trycket. Den extremt brännbara gasen kommer då att sprida sig inne i skåpet och en liten gnista från grillen kan vara tillräcklig för att starta en explosionsartad brand, säger Stefan Ekvall.

Propangas ska behandlas med respekt, den expanderar sig 250 gånger när den exploderar.

– En korrekt placering av gasolbehållaren är så långt från grillen att det inte kan droppa fett på den. Gasolslangen är cirka en meter lång och det är tillräckligt, säger Stefan Ekvall.

Gasolflaskan ska inte heller stå i direkt solljus. Blir den för varm så släpper den ut gasol.

Kontrollera grillen inför varje säsong
Under de kommande dagarna förväntas ett högtryck ge ordentligt vackert väder över stora delar av Sverige och många kommer att tända upp grillen för första gången för säsongen. Fredagen den 6 maj är det dessutom grillens dag.

Att grilla med gasol är både enkelt och tryggt, men det förutsätter att du kontrollerar grillen inför varje säsong. Många tar kanske lite för lätt på det här, säger Stefan Ekvall.

Elgiganten-koncernen sålde cirka 67.000 grillar i Norden förra året och över hälften av dessa var gasolgrillar.

En mycket viktig kontrollpunkt är slangen mellan gasolflaskan och grillen. Om slangen spricker läcker gasolen ut och kan leda till explosionsrisk.

Godkända gasolslangar och har en datumstämpel som visar vilket år den är producerad.

För att vara säker på om slangen är bra kan du kontrollera datumstämpeln, men också göra det så kallade böjtestet. Om du böjer slangen och ser att den krackelerat eller har sprickor så bör den bytas, säger Stefan Ekvall.

Gasolslangens levnadstid beror på hur du förvarar grillen. Står den utomhus året runt och blir utsatt för solljus, väder och vind så blir slangens levnadstid betydligt kortare än om den står skyddad.

Med jämna mellanrum bör du också göra det så kallade bubbelestet för att kontrollera att propangasen inte läcker ut. Till det behöver du en pensel och en flaska såpa.

Blanda två delar såpa med en del vatten och pensla slangen och båda kopplingspunkterna. Efter det slår du till gastillförseln på gasoltuben så det blir tryck i slangen. Är inte slangen eller kopplingarna helt täta så bildas bubblor där gasen läcker ut, säger Stefan Ekvall.

En meter från väggen
Ett annat klassiskt misstag är att placera grillen för nära väggen.

Avståndet bör vara minst en meter. Grillen ska inte heller stå under takfoten eller under en markis. Värmestrålning eller flammor från grillen kan leda till brand, säger Stefan Ekvall.

Uppstår det flammor i grillen som du inte har kontroll över ska du snabbt slå av gastillförseln,koppla från gasolbehållaren och flytta den längre bort från grillen.

Släck inte en brand med vatten, vid fettbrand kommer vattnet bara att göra lågorna större. Prova hellre att kväva lågorna genom att stänga locket eller använd brandsläckare, fortsätter Stefan Ekvall.

Grilla tryggt med gasol i sommar.

  1. Kontrollera gasolslangen. Gör böj-testet och titta på datumstämpeln. För att kontrollera eventuella läckage, pensla slang och kopplingar med tjockt såpavatten (2 delar såpa och 1 del vatten) och slå på gasoltillförseln. Bubblor visar om och var det finns gasläckage.
  2. Placera grillen så att det är minst en meters avstånd till brännbart material på alla sidor.
  3. Placera gasolbehållaren en bit bort. Den ska inte stå i grillens förvaringsutrymme under tiden du grillar.
  4. Ha locket öppet när du tänder grillen.
  5. Koppla från gasolbehållaren när grillen inte är i bruk.
  6. Rengör grillen och skydda den med ett överdrag så bibehålls effekten och grillen håller längre.

Prylar | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login