Lokalt | Fem versioner av naturum Oset i Örebro

Av den 16 april, 2015

Just nu tävlar fem arkitektteam om att få skapa naturum Oset i Örebro, ett besökscentrum för att sprida kunskap och inspirera fler att vilja ge sig ut i naturen. De fem tävlande bidragen visas i en utställning på Naturens hus i Örebro mellan 16 april och 4 maj. Den 27 april offentliggörs vinnaren.  

Örebro kommun kommer att bygga naturum Oset i området vid Naturens hus i Örebro. Det blir ett besökscenter där besökaren genom utställningar, naturguidningar och evenemang ska få kunskap och inspiration att vilja ge sig ut i naturen. Men naturum Oset blir också en plats för möten kring kultur och hållbar utveckling. Målet är att naturum Oset ska bli en tillgång för hela Örebro län.

Se tävlingsbidragen på Naturens hus
Hur naturum Oset ska se ut och var det ska ligga avgörs just nu i arkitekttävling. Allmänheten är välkommen att se förslagen, de visas på Naturens hus fram till 4 maj. 

De tävlande teamen är:

AIX arkitekter AB, i samarbete med Lovely Landskap AB, Arkitekt Hans Eek och VVS byrån AB

Arkitektstudio Widjedal Racki AB i samarbete med Funkia AB, Ekologiska byggvaruhuset/Hedenstedts, Storm-Tac och Calluna

Kent Pedersen Arkitektfirma ApS i samarbete med Sydväst arkitektur och landskap och Passivhus Designer Anders V. Sonnichsen, Sonnichsen Arkitektur

White arkitekter AB

Wingårdh arkitektkontor AB

Vinnaren utses 27 april
Tävlingsdeltagarna har ställts inför höga krav på arkitektur, funktion, tillgänglighet, energi och miljö. Uppgiften finns beskriven i ett tävlingsprogram (se länk till relaterat material).

Vinnaren utses av en tävlingsjury med ledamöter från Örebro kommun, Sveriges Arkitekter och Naturvårdsverket och vinnaren kommer att offentliggöras vid en prisutdelning 27 april på Naturens hus.Därefter påbörjas ett samarbete med vinnaren för att utveckla konceptet. Bygget beräknas starta under 2016, och målet är att naturum Oset ska stå färdigt 2017.

Om naturum
Varumärket naturum ägs av Naturvårdsverket. Det finns 32 naturum i Sverige och med naturum Oset fyller vi en lucka i kartan över landets naturum. Naturvårdsverket har godkänt att Örebro kommun får använda varumärket naturum.

Det är  väldigt roligt att Örebro kommun bygger naturum Oset för att sprida kunskap om natur och naturvård och för att lyfta fram besöksmålet Oset Rynningeviken. Det blir ett värdefullt tillskott till nätverket av de idag 32 naturumen i landet. Naturum Oset kommer att bli ett besöks- och kunskapscentrum för både Örebroare och tillresta och en självklar port ut för vidare upplevelser i naturen, säger Evelina Selander, naturumsamordnare på Naturvårdsverket.

Läs mer om naturum i Sverige på www.naturvardsverket.se/naturum

Kultur & Musik | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login