Lokalt | Alla på snö – En möjlighet för alla 4e klassare att prova på skidåkning på längden och utför

Av den 18 januari, 2016

Alla på snö är en dag som är till för att alla Sveriges fjärdeklassare får möjligheten att glida på snö och skapa snöglädje.

Måndag-torsdag den 18e tom 21e januari har samtliga 4e klassare i Örebro blivit inbjudna att delta på aktiviteten ”Alla på snö”.

Aktiviteten möjliggörs av Svenska Skidrådet, Ånnaboda Storstenshöjden och sponsorer, dagen är kostnadsfri för eleverna som får prova på det roliga att testa att glida på snö.

Under dagen får eleverna en folder som handlar om snö kunskap. Foldern ämnes integreras mot idrott och hälsa, svenska, hemkunskap och historia.

Under dagarna medverkar lärare och gymnasieelever som ledare som utbildats i att leda och coacha på snö. Målsättning är att Alla på snö ska bli en årligt återkommande aktivitet för 4e klassare inom Örebro kommun.

Totalt kommer ca 600 4e klassare att vara på plats vid södra Storstenshöjden måndag tom torsdag denna vecka

Resa | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login