Lindesbergs Kulturparti (odf) i valmanifest: Vilka andra partier tycker som vi

Av den 4 augusti, 2018

Lindesbergs Kulturparti (odf = om det fanns) har tagit fram ett eget valmanifest inför kommunvalet som publiceras söndag 5 augusti – fem veckor före valet 9 september. Syftet är att erbjuda de befintliga partierna möjligheten att svara på hur de ställer sig till ett antal konkreta frågor så att väljarna kan avgöra vilket parti som bäst överensstämmer med kulturpartiets valmanifest.

Det började som ett aprilskämt. Den 1 april i år publicerade lindekultur.se nyheten om att Lindesberg skulle få ett eget kulturparti till kommunvalet i september. Aprilskämtet väckte stort intresse – nyheten blev en av de mest lästa hittills i år och flera läsare anmälde att de ville engagera sig i partiet. När de fick veta att det bara var ett aprilskämt var det många som blev besvikna…

”När de etablerade partierna inte lyssnar på oss utnyttjar vi vår demokratiska möjlighet att ställa upp i kommunvalet i höst med ett eget parti”, skrev Lindesbergs Kulturparti. Målet skulle vara att få minst ett mandat i kommunfullmäktige vilket vore fullt möjligt eftersom det bara krävs drygt 400 röster för detta (läs mer om detta längre ned på denna sida). ”Med en plats i kommunfullmäktige skulle vi ha möjlighet att driva kulturfrågor så att de andra partierna måste lyssna på oss”, fortsatte Lindesbergs Kulturparti.

Frågar i eget valmanifest: Vilka partier tycker som vi?
Att starta ett lokalt kulturparti i Lindesberg är inte aktuellt – åtminstone inte ännu. Men genom att presentera ett eget valmanifest vill Lindesbergs Kulturparti (odf = om det fanns) sätta fokus på ett antal konkreta frågor om kulturens möjligheter att bidra till utvecklingen av Lindesbergs kommun – och samtidigt erbjuda de etablerade partierna möjligheten att presentera var de står i dessa frågor.

Ett valmanifest, även valplattform eller valprogram, är en lista med ett antal punkter som ett politiskt parti vill försöka genomföra under nästkommande mandatperiod, enligt Wikipedia.

Valprogrammet för Lindesbergs Kulturparti (odf) har 11 konkreta förslag (”motioner”) till kommunfullmäktige – från övergripande mål till mer specifika förslag om kommunens roll och ansvar för att nå målet: att göra Lindesberg till en kulturkommun.

Och för att väljarna själva ska kunna få veta var de andra partierna står erbjuds de genom lindekultur.se att svara på frågan: Om kulturpartiet lade fram dessa förslag i kommunfullmäktige – hur skulle ni då rösta? Ja, Nej eller Vet ej (nedlagd röst)?

Kulturpartiets valmanifest har tagits fram utifrån förslag, idéer och diskussioner som förts inom Nätverket Lindekultur. Underlaget har redigerats och sammanställts av redaktionen för nyhetskanalen lindekultur.se. Kulturpartiets valmanifest är ett debattinlägg inför valet i höst – inte något officiellt ställningstagande av Nätverkets Lindekultur och de som ingår i nätverket.

Kultur & Musik | Lindesbergs Kulturparti
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login