Lillåspåret

Spår med belysning och avståndsmarkeringar. Belyst spår 3,4 km.

Underlaget underhålls regelbundet för att hålla en bra kvalitet för dig som vill löpa/jogga. Sly och högt gräs hålls nere i spårets omedelbara närhet. Spåret har en anslutning till Venaspåret.

Om det finns tillräckligt med snö och vädret tillåter finns det ett flertal skidspår. En del är maskinspårade medan andra ”spåras av första man på plats”.

Spåret sköts av Örebro kommun.

Anslutningsspår till Venaspåret

Spår med belysning 2 km.

Underlaget underhålls regelbundet för att hålla en bra kvalitet för dig som vill löpa/jogga. Sly och högt gräs hålls nere i spårets omedelbara närhet.

Hitta till Lillåspåret >>