Läsa mail, nyheter och ha med på resan

Av den 21 juni, 2018

Surfplattan har gått från att vara ett modeord till att bli en självklar teknikpryl i de flesta svenska hemmen. Enligt en ny undersökning som GfK Norm har genomfört på uppdrag av Huawei används den främst till att läsa mail, nyheter och att ha med när man är på resande fot. När det kommer till de mest betydelsefulla produktegenskaperna är svenskarna rörande överens om att batteritiden är viktigast. Men hur skiljer det sig egentligen mellan män och kvinnor, för att inte tala om de olika åldrarna?

Medan antalet datorer i hushållen blir allt färre så fortsätter mängden surfplattor i hemmen att öka. I dag finns i genomsnitt 1,2 plattor i varje hushåll. Bland barnfamiljer är samma siffra närmre två.1 Enligt en ny undersökning från Huawei visar det sig att plattans främsta användningsområde är att läsa mail och nyheter. Ha med plattan på resan, surfa på sociala medier och se på serier och film är andra populära användningsmoment. När det kommer till vad vi värderar högst med en surfplatta toppar batteritiden listan, därefter en bra skärm.

Det skiljer sig dock åt i tyckandet mellan både könen och de olika åldersgrupperna. Kvinnor vill nämligen använda plattan för att låta sig inspireras och söka recept. Dessutom tycker de att de viktigaste egenskaperna är att den är lätt att ta med sig, snabb att ladda samt smidig att hålla i. Männen vill å andra sidan använda surfplattan som ett arbetsverktyg för att bland annat visa presentationer. De tycker istället att ett bra utbud av applikationer och att den är snabb är viktigare egenskaper.

– Vi har lyssnat på vad svenskarna efterfrågar och vår senaste surfplatta MediaPad M5 möter önskemålen. Det tar exempelvis knappt tre timmar att ladda den och det inbyggda batteriet ger dig upp till 10 timmars batteritid vid användning eller upp till en månads batteritid vid standby-läge, säger Peter Lundkvist, marknadschef på Huawei Technologies Sverige.

Var tredje svensk mellan 30 och 49 år använder surfplattan för underhållning till barnen. Dessutom uppger närmare sex av tio bland unga mellan 16 och 29 år att de använder plattan för att se på serier och film.

– Surfplattan har kommit att bli en användbar pryl för många svenskar, inte minst för barnfamiljer. Vår undersökning visar att många använder surfplattan för underhållning till barnen. Därför är vi mycket stolta över att vår senaste platta MediaPad M5 har ett speciellt läge som minskar mängden skadligt blått ljus för att skydda barnens ögon, säger Peter Lundkvist, marknadschef på Huawei Technologies Sverige.

Topplista: här är en surfplattas viktigaste egenskaper
1. Lång batteritid 74 %
2. Bra skärm 64 %
3. Snabb 53 %
4. Stort lagringsminne 51 %
5. Användarvänlig och lättnavigerad 51 %

Topplista: detta använder vi helst en surfplatta till
1. Läsa mail 70 %
2. Läsa nyheter 63 %
3. Ha med på resor 60 %
4. Sociala medier 43 %
5. Se på serier/film 42 %

1. http://www.soi2017.se

Om undersökningen
Undersökningen baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av GfK Norm på uppdrag av Huawei. Undersökningen genomfördes online i april 2018. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige från 16 år och uppåt. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 1 000 personer i undersökningen.


Vilka egenskaper anser du är viktigast i valet av surfplatta?

  Totalt Kvinnor Män
Lång batteritid 74% 74% 73%
Bra skärm 64% 65% 64%
Snabb 53% 48% 58%
Stort lagringsminne 51% 55% 48%
Användarvänlig och lättnavigerad 51% 53% 49%
Vikt, exempelvis att den är lätt så den är enkel att ta med 46% 55% 38%
Snabb att ladda 39% 45% 33%
Lätt att greppa och smidig att hålla 31% 36% 26%
Bra ljud 28% 32% 23%
Bra utbud av applikationer 26% 20% 32%
Bra kamera 18% 19% 17%
Snygg design 13% 11% 15%
Annat, nämligen: 4% 3% 5%

Vad använder du/skulle du använda en surfplatta till?

  Totalt Kvinnor Män 16–29 år 30–49 år 50–64 år 65 år eller äldre
Läsa mail 70% 74% 67% 62% 70% 72% 76%
Läsa nyheter 63% 60% 66% 51% 61% 69% 73%
Ha med på resor 60% 61% 59% 56% 61% 58% 64%
Sociala medier 43% 47% 40% 42% 45% 48% 38%
Se på serier/film 42% 43% 41% 58% 57% 35% 15%
Söka efter inspiration 37% 44% 30% 39% 46% 35% 25%
Se foton 37% 37% 36% 26% 40% 42% 36%
Föra anteckningar 36% 35% 37% 31% 37% 39% 37%
Söka och spara recept 35% 44% 26% 36% 39% 34% 30%
Spela spel 30% 33% 26% 37% 35% 24% 22%
Läsa böcker 28% 31% 26% 36% 28% 29% 22%
Visa presentationer i arbetet 21% 18% 24% 22% 26% 23% 10%
Studera 20% 20% 20% 39% 19% 16% 8%
Underhållning till barnen 16% 15% 17% 14% 33% 8% 3%
Jag vill inte använda surfplattor 7% 6% 8% 8% 4% 8% 9%
Annat, nämligen: 1% 1% 2% 3% 1% 2% 1%

Prylar | Surfplatta
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login