Läsa | ”Berättare på resa” de första svenska reseberättelserna

Av den 19 juni, 2015

Den första svenska reseberättelsen trycktes 1667. Det var Ostindiska kompaniets Nils Matson Kiöping som var ute på en åtta år lång äventyrlig resa, bland annat till Sydostasien, Kina och Madagaskar.

Sedan tog reseberättandet fart. 70 svenska reseberättelser publicerades fram till 1829 då den första kvinnan, Maria Lindeberg, publicerade sin berättelse. Författaren undersöker vilka det var som reste och skrev, vilken typ av reseberättelser som publicerades och vilka former de tog sig. Berättare på resa är ett pionjärarbete.

Bland resenärerna finns Carl von Linné, Claes Brorsson Rålamb, Olof Rudbeck d.y., Carl August Ehrensvärd m. fl. De färdas både inrikes och utomlands: till Finland, Italien, Asien och andra kontinenter, ibland utsända av kung, regering, riksdag, akademier eller av egna drivkrafter. De vetenskapliga resenärerna, med Linné i spetsen, valde att skildra den verklighet de mött på ett annat sätt än en estet som Jonas Carl Linnerhielm, som rest för att möta och skildra pittoreska belägenheter.

Äventyraren Kiöping fyllde sina sidor med förunderligheter och mirakel, Maria Lindeberg skildrade det dagliga livet i Paris med kvinnliga förtecken.

Carina Lidström är docent och lektor vid Örebro universitet.

Kultur & Musik | Läsa
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login