Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till fältvandring

Av den 19 maj, 2019

Häng med på en fältvandring den 24 maj och lär dig mer om geologin i odlingslandskapet.

Under vandringen får du svar på frågor som: Hur kommer det sig att landskapet är format som det är? Vilka spår har människan satt? Hur kommer ett förändrat klimat förändra landskapet?

Sveriges historia är också geologins. Det är nästan 10 000 år sedan landisen smälte bort från Mellansverige. Jordarterna var då till stor del redan fördelade och landformerna satta. Men de geologiska processerna fortsatte och fortsätter än idag, med ett föränderligt klimat.

Christer Jonasson, naturgeograf, verksam vid Uppsala Universitet, berättar i fält om landformer, jordarter och vad man kan vänta av ett förändrat klimat. Torgny Frembäck berättar i sin tur om vilka spår människan satt i landskapet.

Fältvandringen äger rum den 24 Maj klockan 10:00.

Anmäl dig via Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats senast den 21 maj.

Praktisk information
Samling vid Kvinnerstaskolans parkering (vid infarten)
Fältvandringen är kostnadsfri.
Medtag matsäck.

» Mer info här «

Nöje | Fältvandring
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login