Länsmuseets sommarutställning Powergrid – Hur tänker du, människa?!

Av den 24 maj, 2019

Powergrid – hur tänker du, människa?! är namnet på länsmuseets sommarutställning på Örebro slott. Under antiken användes bilden av ett rutnät av filosofer när de tänkte på hur vi människor tänker. För hundra år sedan började konstnärer skapa platta, icke-föreställande bilder genom att använda rutnätet för att gestalta tanke, själ och existens. Mer än tvåtusen år har gått, men frågorna består.

Men utställningen vill museet undersöka gränsen mellan de två världarna – abstraktionernas och naturens. Människan förankrar sina mentala och kognitiva rutnät i de båda världarna. När vi korsat dem till något nytt har vävstolar, räknemaskiner, koordinatsystem, kartor, datorer och ännu mycket mer skapats. Rutnätet finns i oss och utanför oss. Rutnätet blir ett fönster till något bakomliggande, en stege rakt ut i universum och in i oss själva, en symbol för sökandet efter något mer. I konsten är det ett uttryck för en högre verklighet, samtidigt är det förankrat i den fysiska verkligheten.

Verken är gjorda i huvudsak av konstnärer från Örebro län. En del verk finns i samlingarna redan, andra köps in i samband med utställningen.

Konstnärerna är
Anna S Pettersson
Lars Spaak
Kathie Pettersson
Ulf Lernhammar
Linda Hofvander
Magnus Westerborn

Utställningen invigs den 1 juni och pågår till och med den 1 september.

Kultur | Powergrid
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login