Länsarvet

Länsarvet är museets kunskaps- och forskningscentrum.

Det är inrymt i den gamla kasernen Narva på I3:s regementsområde i stadsdelen Grenadjärsstaden.

Här finns allt för den som söker kunskap om vår kulturhistoria: forskningsbibliotek, kartor, föremål, brev, dokument, uppmätningar, historisk fotosamling och mycket annat. Här finns också möjlighet att få råd och hjälp i byggnadsfrågor och arkeologi.

Öppettider och annan information som kan komma att ändras hittar man på Länsarvets sida.

Info.
Länsarvet
Länsarvet, Kaserngården 6
Grenadjärstaden, Örebro
Tele. 019. 602 87 96

Hitta till Länsarvet >>