Länet | Stripa gruvmiljö bjuder in till ”Stripadagen” i september

Av den 27 juni, 2016

”Målet är att Stripa gruvmiljö ska bli ett levande kulturcenter och attraktivt besöksmål – men för att nå dit krävs kreativa idéer om spännande verksamheter och aktiviteter”, konstaterar Rosemarie Johansson (bilden) – ny enhetschef för Stripa gruvmiljö inom Besök Linde AB.

Därför inbjuder hon alla intresserade till ”Stripadagen” lördag 10 september i Stripa gruvmiljö – ”en slags marknad där alla intresserade kan marknadsföra sina idéer och utbud av aktiviteter som skulle kunna erbjudas i denna spännande och historiska gruvmiljö”.

Alla kulturella och kreativa verksamheter – från enskilda aktörer till föreningar, grupper och studieförbund – är välkomna att delta. Och det kan gälla kurser, konserter, teater, utställningar eller andra kreativa och spännande verksamheter och aktiviteter. 

”Det är egentligen bara fantasin som sätter gränsen”, enligt Rosemarie.

  • För mer information och inbjudan till ”Stripadagen” – kontakta Rosemarie Johansson: telefon 0581-81538: epost: rosemarie.johansson@energikallan.se.
  • Studiebesök gärna gruvmiljön för att se möjligheterna. Gruvområdet är öppet för besökare 28 juni – 21 augusti 2016 – tisdag-söndag kl. 10.00-17.00. Visningar sker dagligen klockan 11, 13 och 15.

Har utvecklat andra besöksmål tidigare

Rosemarie Johansson ser det som en tuff men spännande uppgift att göra Stripa gruvmiljö till ett levande kulturcenter och attraktivt besöksmål. ”Utmaningen ligger i att se möjligheterna i denna unika miljö – och att få jobba långsiktigt och målmedvetet”, enligt Rosemarie.

Att utveckla besöksmål är inget nytt för Rosemarie Johansson som bor i Örebro. Hon har arbetat med olika projekt i besöksnäringen sedan 2005 i Örebro och Karlskoga och drivit en hotell- och restaurangverksamhet i Östergötland.

Däremellan har hon varit projektledare i flera EU-finansierade utvecklingsprojekt i Örebro län. Det har gett henne värdefulla kontakter på regional och nationell nivå – och insikten om vikten av nätverk..

”Därför ser jag Nätverket Lindekultur som viktigt och värdefullt för att skapa kontakter i Lindesberg och hitta samarbetspartners för att vi tillsammans ska kunna utveckla Stripa gruvmiljö till ett levande kulturcenter och attraktivt besöksmål”, förklarar Rosemarie.

  • Stripa gruvmiljö har anslutit sig till Nätverket Lindekultur och kan därmed ta del av de tjänster som nätverket erbjuder – bland annat möjlighet att skicka ut en sådan här inbjudan.

Unika möjligheter för kulturella och kreativa verksamheter

Stripa gruvmiljö norr om Lindesberg (gruvan lades ned 1977) är sedan 2006 ett byggnadsminne. Gruvanläggningen ägs idag av det kommunala fastighetsbolaget Fastigheter i Linde AB och verksamheten bedrivs av Besök Linde AB – ett kommunalt bolag som även driver Lindesberg Arena och badhuset Energikällan i Lindesberg.

Området kring byggnadsminnet omfattar 70 hektar och erbjuder både stora och unika miljöer och lokaler för kulturella och kreativa verksamheter. Här finns idag fyra verksamheter – Stripabryggeriet, Karlssons Kulturverkstad, Bergslagspraliner och Föreningen Stripasmederna. Och här arrangeras två årligen återkommande musikfestivaler – en folkmusikfest (i år 16 juli) och Lavskrik (20 augusti) – och flera konstutställningar under sommaren.

”Grunden är lagd för att Stripa gruvmiljö ska bli ett levande kulturcenter och attraktivt besöksmål – men vi vill gärna ha fler aktörer och verksamheter”, summerar Rosemarie Johansson som hoppas på bred och stor uppslutning den 10 september men tillägger: ”De som har idéer och förslag men inte kan vara med den 10 september får givetvis också höra av sig”.

Kultur & Musik | Länet
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login