Länet | Snart 100 utställare anmälda till Lindessjön Runt Dagen

Av den 2 mars, 2016

Företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter som håller Lindesberg i rörelse och ännu inte anmält sig som utställare – gör det senast 21 mars för att vara säker på att få plats. Det manar Nätverket Lindekultur som är en av medarrangörerna av Lindessjön Runt Dagen med JOBB & BO-mässa som hålls onsdag 11 maj 2016 kl 16-20 i Lindesberg.

Hittills har 88 utställare anmält sig varav 16 representerar kultursektorn: Nätverket Lindekultur (medarrangör och ansvarig för kulturstationen); ABF Lindesberg – kultur; Bergslagernas Spelmansgille; Bergslagsspelen; Frövidansarna; Kulturenheten i Lindesbergs kommun; Linde Fornminnes- och Hembygdsförening; Lindesbergs Filmstudio; Lindesbergs Fotoklubb; Lindesbergs Konstförening; Lindesberg Turistbåtförening; Manskören Harmoni; Medborgarskolan; Studiefrämjandet; Studieförbundet Vuxenskolan; Opera på Skäret.

Och fler utställare är på gång varför målet – minst 100 utställare runt Lindessjön – kommer att nås inom kort, enligt projektledningen.

Lindessjön Runt Dagen med JOBB & BO-mässa 11 maj 2016 är en bred och gemensam marknadsföring av Lindesberg för såväl invånare som besökare, inflyttare och inpendlare.

”Tillsammans bidrar vi till att göra det bättre att leva, bo och verka i Lindesberg – och ju fler av våra kulturverksamheter som deltar desto mer lyskraft för kulturlivet i Lindesbergs kommun”, betonar Sven Carlsson (Nätverket Lindekultur).

Lindesbergs Rotaryklubb satte många i rörelse runt Lindessjön i maj 2015 – och det blev en stor succé. Nu gör Rotary det igen onsdagen 11 maj 2016 – nu som Lindessjön Runt Dagen med stöd av flera medarrangörer. Däribland Nätverket Lindekultur som bjuder in alla kulturella och kreativa verksamheter i Lindesberg att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former.

Lindessjön Runt Dagen 2016 arrangeras av Lindesbergs Rotaryklubb tillsammans med Lindesbergs kommun, Region Örebro län, Företagarna, Linde City, Lions, Lindeskolans Idrottscollege, Nätverket Lindekultur och Friluftsfrämjandet.

Dagen har nu även kompletterats med en JOBB & BO-mässa som kommer att hållas i Lindesberg Arena med Arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun som medarrangörer. Och med Nerikes Allehanda som mediepartner kommer Lindessjön Runt Dagen med JOBB & BO-mässa att marknadsföras i hela länet för att locka inflyttare och inpendlare.

Kultur & Musik | Länet
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login