Länet | Nätverket Lindekultur håller fyra dialogmöten i höst

Av den 7 juli, 2016

Nätverket Lindekultur följer upp dialogmötet om det lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen (som hölls i januari 2016) med fyra dialogmöten i höst: 1) om nätverkets roll i det lokala kulturlivet (tisdag 23 augusti); 2) om det kommunala kulturprogrammet i Lindesberg (tisdag 20 september); 3) om projektidén Kulturarv Bergslagen (onsdag 26 oktober); 4) om kulturella och kreativa näringar (tisdag 15 november).

……………………………..

Dialogmöte 1: Om Nätverket Lindekulturs roll i det lokala kulturlivet
Tisdag 23 augusti kl 18.30-20.30 på Lindesbergs Stadsbibliotek 

Nätverket Lindekultur stärker och breddar det interna engagemanget bland kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun – kulturarenor, kulturföreningar/grupper och enskilda kulturaktörer: Alla som är med i nätverket kommer att informeras om VAD nätverket är för något och HUR de enskilda aktörerna genom samverkan kan bidra till att stärka och utveckla kulturlivet i Lindesberg. ”Ju fler som engagerar sig – desto starkare blir vår gemensamma röst”.

……………………………..

Dialogmöte 2: Om det kommunala kulturprogrammet i Lindesberg 

Tisdag 20 september kl 18.30-20.30 på Lindesbergs Stadsbibliotek

Nu har arbetat påbörjats inom beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor med att ta fram ett kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun. Enligt tidplanen ska den kommunala kulturplanen vara klar för beslut i kommunfullmäktige i juni 2017. Nätverket Lindekultur bjuder in politiker, berörda tjänstemän samt kulturella och kreativa verksamheter till ett dialogmöte om detta arbete. 

……………………………..

Dialogmöte 3: Om projektidén Kulturarv Bergslagen
Onsdag 26 oktober kl 18.30-20.30 på Lindesbergs Stadsbibliotek 

Kulturarv Bergslagen är en projektidé om vad Lindesberg kan bidra med för att stimulera och stödja utveckling av regional kultur. Nätverket Lindekultur bjuder in politiker, berörda tjänstemän samt kulturella och kreativa verksamheter till ett dialogmöte om kulturarv i allmänhet och Kulturarv Bergslagen som projektidé i synnerhet.

……………………………..

Dialogmöte 4: Om kulturella och kreativa näringar

Tisdag 15 november kl 18.30-20.30 på Lindesbergs Stadsbibliotek 

De kulturella och kreativa näringarna växer starkt i Sverige och kan bidra till att utveckla en kommun som Lindesberg. Nätverket Lindekultur bjuder in politiker, berörda tjänstemän samt kulturella och kreativa verksamheter till ett dialogmöte om detta.

……………………………..

Bakgrund: Kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg

Nätverket Lindekultur startades hösten 2013 som ett ideellt och informellt stöd till kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun: ”Genom samverkan och samordning når vi samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg”:

  • Kulturen finns: Genom marknadsföring gör vi kulturen mer synlig både i och utanför Lindesberg.
  • Kulturen kan: Genom dialogmöten hittar vi utvecklingsmöjligheter för kulturen i Lindesberg.
  • Kulturen behövs: Genom projekt visar vi att kulturen behövs för att utveckla Lindesberg.

I januari 2016 höll Nätverket Lindekultur ett dialogmöte om det lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen med Bengt Storbacka (ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideella sektorn) och Rikard Åslund (områdeschef för kultur och ideell sektor).

Efter frågor och diskussioner summerades mötet i tre frågor som bör drivas vidare – bland annat genom att samla tankar, idéer och förslag från kulturlivet genom Nätverket Lindekultur:

  • En kommunal kulturplan i Lindesberg: Vad bör den innehålla för att bäst stödja det lokala kulturlivet och bäst dra nytta av den regionala kulturplanen?
  • En långsiktig lokalstrategi för kulturlivet i Lindesberg: Vad bör den innehålla för att bäst stödja det lokala kulturlivets behov och dra nytta av det regionala kulturutbudet?
  • En kreativ och unik projektidé om vad Lindesberg kan erbjuda hela regionen: Vad bör den innehålla för att kunna få del av regionala utvecklingsmedel inom kulturområdet som finns för att stimulera och stödja utveckling av regional kultur?

Kultur & Musik | Länet
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login