Länet | Låntagarna i Degerfors lånar flest böcker i regionen

Av den 6 september, 2016

I Degerfors kommun lånas det flest böcker i hela Region Örebro län. 2015 lånade låntagarna i genomsnitt ca nio böcker per person. Invånarna i Lindesberg besöker dock sitt bibliotek mest. Här besöker varje invånare i snitt sitt bibliotek ca elva gånger per år.

Svensk biblioteksförening har de senaste elva åren publicerat statistik över folkbibliotekens verksamhet på kommun- och länsnivå. I årets rapport, Folkbiblioteken i Örebro län, redovisas folkbibliotekens utveckling från 2007 till och med 2015 för att möjliggöra en unik jämförelse över tid.

Årets statistikrapport för folkbiblioteken visar att svenskarna uppskattar bibliotekens utbud. Regionens mest aktiva biblioteksbesökare finns i Lindesberg som besöker kommunens bibliotek 11,22 gånger per år, tätt följt av Nora där invånarna gör 10,11 besök per år. Detta är klart högre än riksgenomsnittet på 6,36 besök.

De flitigaste låntagarna finns i Degerfors där invånarna i snitt lånar 9,02 böcker om året, vilket kan jämföras med rikssnittet på 6,33 böcker om året.

Det finns ett tydligt samband mellan resurser till biblioteken och hur attraktiva de uppfattas av medborgarna. Med bra öppettider, hög personaltäthet och många nyförvärv ökar besöken och utlåningen, säger Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening.

Biblioteken är viktiga för många barn och länet har många aktiva biblioteksanvändare. Flest böcker, i snitt 20,24 böcker per år, lånar barnen i Kumla. Det är betydligt fler än riksgenomsnittet på 14,53 böcker om året.

Under hösten ska landets kommunalpolitiker avgöra vad som ska prioriteras i kommunen framöver. Att investera i bibliotek är ett sätt att utjämna klyftor, främja läsning och kultur, men också att ge invånarna verktyg att vara demokratiskt delaktiga i samhället. Detta är otroligt viktigt, inte minst nu med de utmaningar Sverige står inför, avslutar Calle Nathanson.

Kultur & Musik | Länet
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login