”Kyligt snöfall” av Leia

Av den 20 januari, 2018

Kyligt snöfall
Råkall luft
Jag kände det förut
När jag tilläts andas
Några meters steg
Från en dörr
Till en dörr
En kort korridor
En dörr slås igen
Bakom min rygg
Där i det slutna rummet
En väntan
Rörelse utanför
Rörelse innanför
En följsam blick
Likt
En religiös rit
Tankebanor
Universums omlopp
En rit
Som
Ger evolutionen en skjuts
En väntan
I en misstro
Vad vet de
De kloka utanför
Vad vet jag
Den orolige inuti
Vad hände i Pompeji
Det stora vulkanutbrottet
En förödelse
Ett våldsamt utbrott
Ett lugn
Gömd i lava och aska
Mina utbrott
En förödelse
Mitt lugn
Gömt i önskningar
I en historia
I en illustrerad vetenskap
Jag… bara jag
Den lilla bäraren
Av få ting
Av det stora
Inom mig
Ett svart hål
Som
Avger strålning

Leia, Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login