Kulturskolan i Lindesberg får bidrag för att utveckla pågående projekt

Av den 27 september, 2019

Kulturrådet har nu fördelat närmare 50 miljoner kronor för kommande halvår till kulturskolor i 203 kommuner – varav Kulturskolan Garnalia i Lindesberg får 237.000 kronor. Det statliga bidraget avser att utveckla pågående projekt där man prövar nya konstformer och riktar sig även till barn och unga som inte tidigare deltagit i kulturskolan.

Kulturskolan Garnalia ansökte om 400.000 kronor i projektmedel (men fick 237.000 kronor) för att utveckla dessa fyra områden:

Kulturverksamhet utanför centralorten: Bristfälliga kommunikationer med tätorten Lindesberg gör att en kulturverksamhet som anordnas på lokala fritids- och fritidsgårdar ger ungdomar en ökad möjlighet och tillgänglighet till kulturutövande. Ett utökat utbud har efterfrågats av barn och ungdomar. Kulturskolan har ansökt om bidrag för att fortsatt kunna erbjuda barn och ungdomar utanför centralorten kulturverksamhet i form av dans, drama, bild och musik, i deras miljö på lokala fritids- och fritidsgårdar.

Digitala verktyg i Art-Camp: Deltagarna i kulturskolans bild- och mediagrupp (Art-Camp) har visat ett behov och framfört en önskan om att jobba mer med digitala verktyg. Kulturskolan ser behov och möjligheter med att koppla den här verksamheten mot kulturskolans utåtriktade verksamheter vilket också ökar integrationen med andra elever i vår frivilligverksamhet. Kulturskolan har ansökt om bidrag för att utveckla verksamheten med digitalt bildskapande och scenografi tillsammans med kulturskolans utåtriktade verksamheter för att stärka integrationen mellan dessa elevgrupper. I Art-Camp kommer man att arbeta med att skapa scenografi till olika föreställningar och bildskapande till konstutställningar.

Kultur för elever inom särskolan: Kulturskolan har inte före vårterminen 2019 haft frivilligverksamhet anpassad för elever inom särskola. Kulturskolan har både kompetent personal och lämpliga lokaler för att driva en sådan verksamhet. Bidrag har sökts för att utveckla verksamheten för särskoleelever samt för att inventera behovet av en verksamhet för elever med multifunktionshinder och komplexa diagnoser. Musik- och dramalärare kommer att fortsätta med den verksamhet som startades under våren och ett samarbete kommer att inledas med Lindesbergs stjärnor.

Kultur för elever med invandrarbakgrund: Kulturskolan vill ge elever med invandrarbakgrund en fortsatt möjlighet till kulturutövande och integration. Kulturskolan har ansökt om bidrag för att kunna ge elever med invandrarbakgrund samt de elever som tidigare deltog i världsmusikensemblen en möjlighet att medverka i Art-Camp.

Kultur | Kulturskolan i Lindesberg får bidrag för att utveckla pågående projekt<
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login