Kulturen får eget parti i Lindesberg till valet i höst

Av den 1 april, 2018

Lindesberg har fått ett nytt politiskt parti – Lindesbergs Kulturparti (KP) – som ställer upp i höstens val till kommunfullmäktige.

”När de etablerade partierna inte lyssnar på oss utnyttjar vi vår demokratiska möjlighet att ställa upp i kommunvalet i höst med ett eget parti”, skriver företrädare för Lindesbergs Kulturparti i ett pressmeddelande.

Efter stöd från mer än 50 kulturintresserade och röstberättigade lindesbergare har det nya kulturpartiet registrerats hos Valmyndigheten för att kunna ställa upp i höstens val till kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.

Målet är att få minst ett mandat i kommunfullmäktige vilket bedöms som fullt möjligt eftersom det bara krävs drygt 400 röster för detta. ”Med en plats i kommunfullmäktige har vi möjlighet att driva kulturfrågor så att de andra partierna måste lyssna på oss”, fortsätter Lindesbergs Kulturparti.

Partiprogram och valsedel tar form under våren
Lindesbergs Kulturparti ska verka för att Lindesbergs kommun ska leva upp till den vision som redan är antagen av kommunfullmäktige – att Lindesbergs kommun ska ha ett kultur- och föreningsliv för alla: ”Det breda utbudet av kultur- och föreningsverksamhet ökar attraktiviteten och bidrar till en levande kommun och social hållbarhet”, enligt kommunens visions-dokument.

Hur det nya partiet vill att detta ska uppnås kommer att presenteras i kulturpartiets partiprogram som fastställs under våren i samråd med intresserade, då kommer också namnen på partiets valsedel att presenteras.

För mer information om Lindesbergs Kulturparti och/eller anmälan till kommande möten om vilka kulturfrågor som partiet bör driva – anmäl ditt intresse via detta webbformulär »

Hur många röster behövs för att få plats i kommunfullmäktige?

Så här gick det i senaste valet (2014) till kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun för de partier som är representerade i fullmäktige som har 45 mandat.

  • Socialdemokraterna: 5.922 röster (38,55 % av rösterna) gav 18 mandat.
  • Sverigedemokraterna: 2.648 röster (17,24%) = 8 mandat
  • Moderaterna: 2.381 röster (15,50%) = 7 mandat
  • Centerpartiet: 1.853 röster (12,06) = 6 mandat
  • Miljöpartiet: 751 röster (4,89%) = 2 mandat
  • Vänsterpartiet: 689 röster (4,48%) = 2 mandat
  • Kristdemokraterna: 498 röster (3,24%) = 1 mandat
  • Folkpartiet/Liberalerna: 411 röster (2,68%) = 1 mandat

Av totalt 18.401 röstberättigade deltog 15.546 (84,48 %) i valet till kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2014.

Kultur & Musik | Lindesberg
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login