Kulturarv Bergslagen – mer underlag inför dialogmötet

Av den 19 oktober, 2016

Bilden: Målet för Kulturarv Bergslagen är att forma ett samarbetsprojekt för att utveckla och stärka vår del av Bergslagen som en attraktiv region för boende, besökare och verksamheter.

Besöksnäringen och kulturella & kreativa näringar är två snabbväxande branscher som nu används av allt fler kommuner och regioner för att öka platsens attraktionskraft. Genom att lyfta fram kulturmiljöer & kulturarv stärker man även kulturella & kreativa näringar – men också: Med hjälp och stöd av kulturella & kreativa näringar får man också fram nya och kreativa lösningar och förpackningar som stärker besöksnäringen.

Vad behöver kulturella & kreativa verksamheter för att utvecklas i vår del av Bergslagen? Vad finns det för offentliga stöd för detta? Och vad kan kulturella & kreativa verksamheter bidra med för att utveckla besöksnäringen i Bergslagen?

Det är några av kärnfrågorna som kommer att diskuteras på onsdag 26 oktober när Nätverket Lindekultur fortsätter höstens serie dialogmöten på temat kulturen som tillväxtmotor för Lindesberg.

Det tredje dialogmötet handlar om Kulturarv Bergslagen – en projektidé om vad Lindesberg kan bidra med för att stimulera och stödja utveckling av regional kultur. Dialogmötet börjar kl 18.30 på Lindesbergs Stadsbibliotek och är öppet för alla intresserade.

Kulturarv Bergslagen är en projektidé som har två övergripande syften:

Att utveckla och stärka Bergslagen som en attraktiv region för boende, besökare och verksamheter – dels genom att öka kunskapen om och stoltheten över kulturarvet bland de boende; dels genom att paketera och marknadsföra kulturarvet så att det lockar besökare och verksamheter.

Att genom gränsöverskridande samverkan och nytänkande inom kulturella och kreativa näringar bidra till regional utveckling och tillväxt – dels genom att skapa arbetstillfällen och locka företagsetableringar; dels genom att göra det möjligt att söka och få regionalt, nationellt och kanske till och med internationellt utvecklingsstöd.

  • När: Onsdag 26 oktober kl 18:30.
  • Var: Lindesbergs Stadsbibliotek.

I panelen på dialogmötet:

  • Bengt Storbacka – ordförande i Fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn (Region Örebro län);
  • Elinor Magnérus – enhetschef för samlingar och kulturmiljö (Örebro läns museum);
  • Håkan Ceder – projektledare Destination Bergslagen (Tursam i Bergslagen ekonomisk förening);
  • Kristina Öster – kulturchef (Lindesbergs kommun);
  • Mötet leds av Sven Carlsson (Nätverket Lindekultur).

Program för dialogmötet:

  • Presentation av projektidé Kulturarv Bergslagen;
  • Presentation av tänkbara samarbetspartners – deras behov och möjligheter till medverkan i ett eventuellt projekt;
  • Hur går vi vidare?

………………………………………………………..

Mer bakgrund och underlag inför dialogmötet om kulturarv:

Debatten om museerna är ett symtom på en värderings­förskjutning där kulturpolitiken förväntas lappa ihop det som den övriga politiken har misslyckats med. Stina ­Oscarson hoppas att kulturarbetare ska bli bättre på att se konsten som demokratins immunförsvar.

Att koppla samman kulturmiljöarbetet med besöksnäringen blir en styrka. Det framhåller Intresseföreningen Bergslaget som tillsammans med Riksantikvarieämbetet genomfört en konferens med målet att hitta vägarna till ökad metvetenhet och kunna blottlägga problemen.

Bergslagssatsningen Kultur och Turism är en tioårig satsning som arbetar för en turismdriven tillväxt till Bergslagen. I satsningen arbetar man med att utveckla ett antal utvalda besöksmål till kvalitativa och tillgängliga besöksmål för att locka fler besökare till området. Fokus för Bergslagssatsningens sista etapp är att stödja företag inom besöksnäringen att växa. Genom vidareutvecklingen av besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar bidrar Bergslagssatsningen till en större andel tjänstenäringar i regionen och till ökad internationalisering genom exempelvis fler exportmogna turistiska produkter och fler utländska besökare vid de Bergslagshistoriska centrumen.

Stripa Gruvmiljö: När projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism initierades för snart tio år sedan var Stripa Gruvmiljö endast ett otillgängligt byggnadsminne innanför ett högt staket. Idag är området ett öppet kvalitativt besöksmål med flera lokala entreprenörer som fullständigt sjuder av framåtanda och kreativitet. Med denna utveckling är Stripa Gruvmiljö ett flaggskepp på hur man tillgängliggör en industrihistorisk miljö med hjälp av utvecklande och aktiva affärsnätverk som arbetar mot ett gemensamt mål.

Ekomuseum Bergslagen är sedan 1986 ett nätverk av cirka 60 olika platser att besöka, alla på temat industrihistoria. Nätverkets syfte är att i samverkan belysa Bergslagens historia och att utveckla ett nätverk av attraktiva besöksmål. Det handlar om ett 20 mil långt område från Grangärde Finnmark i Dalarna till Mälardalen i Västmanland. De flesta besöksmålen är autentiska och finns på samma plats i landskapet som när de en gång var i bruk. Platserna berättar idag om liv och arbete, teknik och bergsbruk i Bergslagen förr. I Ekomuseum Bergslagens stora nätverk ingår ideella föreningar och privata entreprenörer som både äger och driver många av besöksmålen.

Järnrutten – en temaresa genom Ekomuseum Bergslagen. Ta med familjen ut i vårt vackra landskap och känn historiens vingslag. Få en känsla för platsen och upplev autentiska miljöer kring livet, arbetet och tekniken förr. Gör din egen järnrutt: Välj bland stora och små upplevelser – alla handlar om järnets historia i Ekomuseum Bergslagen

Kultur & Musik | Länet
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login