Kultur | Prenumerera på tryckt pappers-Wikipedia

Av den 6 april, 2016

Den digitala trenden visar inga tecken på att mattas av. Digitaliseringen pågår överallt. Samtidigt finns det många som inte riktigt hinner med. För att möta dessa personers behov har Wikimedia Sverige valt att parallellt anamma en annan trend, retrotrenden. Från och med september 2016 kommer alla att genom Wikimedia Sverige kunna prenumerera på en tryckt version av det digitala uppslagsverket Wikipedia.

Historiskt sett har encyklopedier varit synonymt med tryckta band. Det är inte längesedan de flesta hem fortfarande stoltserade med ett tryckt lexikon i flera band från A-Ö. Det förändrades i ett slag när Wikipedia äntrade scenen för exakt 15 år sedan.

Den digitala utvecklingen är fantastisk, säger Anna Troberg, verksamhetschef på Wikimedia Sverige. Det är dock viktigt att vi early adopters delar med oss av dess frukter till de som kanske hamnat lite på efterkälken. Det är trots allt inte helt enkelt att hänga med när utvecklingen dundrar fram i warphastighet.

Wikimedia Sverige jobbar normalt med att digitalisera saker, men man har under två år även arbetat med att lösa de praktiska problemen med att göra det digitala uppslagsverket analogt. Till slut valde man en traditionell lösning.

Vi tittade på många olika lösningar, men den som prenumererat på uppslagsverk tidigare kommer att känna igen sig, säger Troberg. Prenumeranter kommer varje månad att få hem ett tryckt band och så småningom har man en hel uppsättning från A till Ö.

Många praktiska knäckfrågor har stötts och blötts under projektets gång. En är hur man ska hantera de uppdateringar som löpande görs av tusentals frivilliga.

Det löser vi genom att tillsammans med varje månad basband även skicka ut alla uppdateringar som tryckta appendix till föregående band. Det vore synd om de som väljer att ta del av Wikipedia analogt gick miste om den rikedom och fräschör som kännetecknar den digitala versionen.

Prenumeranter kommer dessutom själva att kunna bidra med redigeringar genom att använda det förfrankerade redigeringskuvert som följer med varje band. Man skriver ut sin redigering, stoppar den i kuvertet och postar den för att sedan kunna beskåda den i nästa månads uppdateringsappendix.

Andra knäckfrågor har rört sig om bland annat miljö, utrymme och tid. Uppslagsverket kommer att tryckas på återvunnet papper och med tanke på att uppslagsverket och dess appendix kommer att kräva mycket utrymme har man också tagit fram en guide till hur man kan använda dem som isolering med hjälp av väggfasta heltäckande bokhyllor. På så sätt hoppas Wikimedia Sverige på sikt bidra till minskad elkonsumtion.

– Det problem vi brottats mest med är tidsaspekten. Men, vi känner oss övertygade om att de flesta under sin livstid ska ha kommit en bra bit in på A-banden före sin död. De som lever länge kommer kanske till och med att kunna läsa om ABBA, avslutar Troberg.

Kultur & Musik
Örebroguiden

Bild: EOL Wikipedia book 15 av Guillaume Paumier (Eget arbete) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

You must be logged in to post a comment Login