Kretsloppslandets teknik- och miljöpedagoger prisades

Av den 13 december, 2018
Från vänster: Svante Ivarsson, Per-Åke Sörman (C) och Mita Moberg.

Örebro kommuns interna miljöpris 2018 gick till teknik- och miljöpedagogerna Mita Moberg och Svante Ivarsson, priset delades ut vid Kommunfullmäktige den 11 december, syftet med priset är att lyfta fram goda förebilder och ge ökat fokus åt miljöfrågorna.

Priset är en check på 50 000 kr att använda i det fortsatta miljöarbetet samt ett diplom.

Om pristagarna
Den interaktiva utställningen Kretsloppslandet finns i Tekniska kvarnen i Karlslund.

Här erbjuder vi kostnadsfria lektioner inom miljö och hållbar utveckling för Örebro kommuns elever från förskoleklass till gymnasieskola, berättar Mita Moberg.

– Jag vill säga ett jättetack för det här priset! Att få uppskattning för det vi gör betyder jättemycket, säger Svante Ivarsson.

Ur juryns motivering: ”Med bred sakkunskap och ett tydligt engagemang för människa och miljö driver och utvecklar teknik- och miljöpedagogerna verksamheten i den interaktiva utställningen Kretsloppslandet. En unik verksamhet med fokus på vatten, avfall och hållbar konsumtion och med en tydlig koppling till de globala hållbarhetsmålen och Örebro kommuns miljöprogram.”

Det fanns flera intressanta nomineringar till årets interna miljöpris, men Mita och Svantes arbete stack ut lite extra under juryarbetet, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd och ordförande i juryn. De är en källa till inspiration och kunskap för många medborgare och de är verkligen värda att uppmärksammas.

Om priset
Örebro kommun delar varje år ut två miljöpris, ett internt och ett externt. Det interna priset har delats ut sedan 1995 och det externa priset sedan 1985. Kommunens interna miljöpris tilldelas en person, verksamhet eller bolag inom den kommunala organisationen som på ett utmärkande sätt arbetar för en bättre miljö. Syftet med priset är att lyfta fram goda förebilder och ge ökat fokus åt miljöfrågorna. Juryn har bedömt nomineringarna bland annat utifrån miljövinster, inspiration, spridningseffekt och mervärden utifrån social hållbarhet.

Nöje | Örebro kommuns interna miljöpris 2018
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login