Kränkningar, mobbning och akademiska prestationer

Av den 20 oktober, 2018

Björn Johansson, docent och lektor i socialt arbete vid Örebro universitet föreläser.

Forskning visar att kränkningar och mobbning påverkar skolklimatet och elevernas mående negativt, men kan det även påverka en elevs akademiska prestationer?

Björn Johansson berättar om hur elevernas möjligheter att prestera i skolan påverkas av kränkningar, mobbning och andra företeelser i skolan samt hur skolan genom sitt arbete kan skapa förutsättningar för elevernas utveckling och självförverkligande.

Tisdag 23 oktober blir det föreläsning av Björn Johansson i Universitetsbiblioteket på Campus Örebro.

» Mer info här «

Kultur & Musik | Örebro Universitet
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login