Konstsalongen ”Länets konst” gör ett uppehåll

Av den 4 december, 2019
Bild från Länets konst på Örebro slott 2018. Aguirre&Jonnson, mixed media; akryl på akrylglas "Springprints" och "Daylights".

Den populära konstsalongen Länets konst, har en lång historia på Örebro läns museum. Men nu när när länsmuseet på Engelbrektsgatan 3 är stängt för renovering blir det ett uppehåll under verksamhetsåret 2020. I dagsläget har museet inte tillgång till alternativa utställningslokaler då ytorna på Örebro slott är upptagna av fasta utställningar.

Länets konst är en institution som funnits på länsmuseet i minst 30 år. Konstnärer med koppling till Örebro län har bjudits in till att lämna in verk för att få dem bedömda och utvalda av en jury. De utvalda verken har sedan visats i en utställning. Länets konst har under senare år ägt rum vart annat år, senast på Örebro slott 2018. Då lades också en ny avdelning till i form av Länets konst ung som visades på Tegelbruket i Örebro.

Enhetschef Marcus Drotz med ansvar för kunskaps- och publikverksamheten på museet tycker att det är väldigt tråkigt med detta påtvingade uppehåll. ”Länets konst är bra för länets konstliv och en viktig del av museets verksamhet, men tyvärr har vi inte möjlighet att visa den någon annan stans under kommande verksamhetsår”. På slottet har vi ju basutställningarna Barnet i tornet, – Jan Håfström på Örebro slott och den nyinvigda Möjligheternas spegel, sinnenas begär”. 

Museet kommer att prioritera lite annorlunda under de år Engelbrektsgatan renoveras. ”Vi kommer att satsa mer på att vara ute i länet till exempel, både med pedagogik och annan expertis” fortsätter Marcus Drotz. ”Under tiden passar vi också på att flytta våra egna konstsamlingar till nyinredda magasin som förbättrar kvalitén på förvaringen jättemycket. Vi får bättre säkerhet, bättre miljö för både konst och personal. Detta innebär också en satsning på tillgänglighet till konstsamlingarna. Flytten innebär att vi får överblick över samlingarna som gör att digitaliseringen kommer igång på allvar. Allmänheten kommer alltså att kunna söka i våra konstsamlingar i Digitalt museum på ett sätt som tidigare inte varit möjligt”. 

Kultur | Konstsalongen ”Länets konst” gör ett uppehåll
Örebroguiden

Källa Örebro Läns Museum

You must be logged in to post a comment Login