Komministergården

Fram till 1990 stod gården på Nygatan 39 och har efter sitt uppförande någon gång på 1800-talets senare hälft varit hem åt åtminstone två komministrar.

En komminister är en präst i en större församling och är även medhjälpare till dess kyrkoherde. De som vi vet har bott i huset är Gustafva Landelius, änka efter Per Landelius som tjänstgjorde som komminister i Glanshammar. Hon bodde i gården åren 1887-1888.

Under 1920-talet blev gården återigen hem åt en komminister. Hjalmar Holmberg, komminister i Nikolai församling 1920-1950, bodde under åren 1920-1925 i gården med sin fru och deras åtta barn.
Även om det är osäkert exakt vilket årtal gården byggdes och hur många komministrar som egentligen har bott i gården, så är det i alla fall en sak som är säker – Komministergården är idag hem för Wadköpings förskola.

Info.
Komministergården
Wadköping
Örebro

Hitta till Komministergården >>