Kom och testa Scenisk kör i Örebro

Av den 6 september, 2019

Intresset för att använda dramatiska och koreografiska element vid körens framträdande växer, i en scenisk kör arbetar vi med konkreta verktyg för att skapa framföranden som är unika!

Med  Ing-Mari Janzon Andersheds metoder får körsångarna inspiration till att skapa en scenisk gestaltning, våga ta plats på scenen och fånga publiken med sin totala närvaro.
Arbetssättet bygger på ett lekfullt förhållningssätt där alla får vara delaktiga i en process med olika improvisationsövningar för att iscensätta körmusik.

Slutprodukten blir då en gestaltning som är helt anpassad efter körsångarnas egna förutsättningar, målet är att göra en konsert mera intressant och beröra.

Så här skriver  Ing-Mari Janzon Andershed i sin bok ”Skapande kör (Gehrmans 2015)”:
”Alla i kören kan vara delaktiga, utan att vara utbildade dansare, skådespelare eller koreografer. Vi har alla den kunskapen inom oss, men bristande självkänsla och ovana vid att ”tala med vår kropp” begränsar vår förmåga och gör oss osäkra. Det mest primära är då att hitta pedagogiska metoder som lockar fram lusten och glädjen för att kommunicera och bli medveten om sina uttrycksmöjligheter. Framför allt handlar det om mod: Att våga öppna sig, våga stå i centrum, våga vara spontan och släppa loss sin kreativitet och fantasi.”

Kom och testa Scenisk kör i Örebro Onsdag 11 September 2019 på Studieförbundet Bilda!

» Mer information här «

Musik | Kom och testa Scenisk kör i Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login