Karlslunds Historia

karlslund-300Redan på vikingatiden bodde människor i Karlslund. I slutet av  1800-talet upptäcktes ett tjugotal gravar och cirka 200 föremål från vikingatiden i samband med järnvägsbygget vid Karlslund.

Föremålen finns i dag på Örebro läns museum samt på Historiska museet i Stockholm. Fyndet räknas blev ett av de viktigaste fynden i Mellansverige från den tiden.

Kungsladugård
I slutet av 1500-talet anlade hertig Karl den västra ladugården där Karlslund ligger idag. Gården var en mönstergård men man vet inte exakt hur bebyggelsen i Karlslund såg ut under den här tiden. De närmaste århundradena fanns en rad godsägare till Karlslund bland andra Kristina, Karl den IX:s fru, staden Örebro, Kronan, Magnus Gabriel de la Gardie, Anders Warg (Cajsa Wargs far) med flera.

I mitten av 1700-talet ägdes gården av ryttmästaren Gustaf Günther, för sin tid en framstående jordbrukare.Det var hans son, Christian, som lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden.

Bröderna Anckarsvärd
Familjen Anckarsvärd blev nästa ägare till Karlslund. De var kända som duktiga jordbrukare och Karlslund blomstrade under 1800-talets första hälft.  På Karlslund startades en febril byggverksamhet som vi än idag kan se resultatet av. Den rosa färgsättningen med vita knutar, dörr- och fönsterinfattningar som är karaktäristiska för området är från Carl Henrics tid.  Anckarsvärds magasin och Sveriges första privatägda gasverk är från hans tid. Mejeriet från 1831 var från början ett brygghus.

Då Carl Henric fick ekonomiska problem på grund av det intensiva byggandet tog brodern Johan August över gården. Arkitekt Carl Christoffer Gjörwell ritade på begäran om huvudbyggnaden och han  inredde också  övervåningen och anlade den vackra engelska parken. Stora salongen dekorerades med sällsynta franska panoramatapeter som föreställer Frankrikes viktigaste hamnar. De är handtryckta och är i dag bland de äldsta tapeter på rulle som finns bevarade i landet.

Flickpension
Karlslund har också fått fungera som flickpension. I slutet av 1800-talet ägdes herrgården av ett bolag. Gårdens underhåll eftersattes då ägarna inte var  bosatta i Karlslund. I tre år hyrdes huvudbyggnaden ut till Zanderska flickpensionen. 56 flickor undervisades i att bli ”goda societetsdamer” och i  Stora salongen fanns nio pianon.
Familjen Dieden
Den skånska familjen Dieden köpte gården 1874. Theodor Vincent Dieden och hans son Theodor Wright Dieden ägde Karlslund fram till 1966. Diedens var mycket tekniskt intresserade och Theodor Vincent  experimenterade tillsammans med uppfinnaren Jonas Wenström med elektricitet och lyckades få en glödlampa att lysa i förmaket i herrgårdsbyggnaden 1886, en av de första glödlamporna som lyste i ett svenskt hem.

För att driva alla uppfinningar och tekniska nymodigheter som användes på gården anlades Sveriges första privatägda kraftstation där 1897. Så blev Karlslund känt som Sveriges mest elektrifierade gård.

Sonen, Theodor Wright, tog över på 1920-talet. Han var agronom och gjorde Karlslund till ett av de mest rationella storjordbruken i Närke. En av hans uppfinningar var ett evighetsur som drevs av växlingar i lufttrycket. Han fick också patent på stramit – ett material tillverkat av halm som bland annat användes för att täta hus med. Theodor Wright och hans bror Henric var mycket flygintresserade och anlade det första privatägda flygfältet på ägorna.

Karlslunds gård hade som mest ett hundratal anställda och ett åttiotal byggnader, torp och utgårdar. På 1960-talet köptes Karlslund av Örebro kommun som idag förvaltar, vårdar och förädlar namnet och området.

Historia
Örebroguiden

Källa orebro.se >>