Karlslunds herrgård

Karlslund Herrgård

Karlslund herrgård

Karlslunds herrgård är en välbevarad mellansvensk herrgårdsmiljö där både byggnader, trädgård, park och omgivande landskap är så värdefulla att miljön inte kan ersättas om den går förlorad.

Området är ett så kallat riksintresseområde för kulturmiljövården i Sverige. Det finns inte så många sådana platser i Sverige.

Vid Karlslunds herrgård kan du hitta både en engelsk park, frukt- och köksträdgård och terrassträdgård samt flera tidstypiska planteringar från herrgårdsträdgårdens storhetstid. Karlslunds herrgård har en 350-årig historia av trädgårdsodling. Genom ”Vårdprogram för park och trädgård” arbetar vi långsiktigt med att bevara och utveckla park och trädgård i den unika herrgårdsmiljön.

Läs mer om Karlslunds trädgård & park >>

Info.
Karlslund
Diedens Allé 11
703 45 Örebro

Hitta till Karlslunds Herrgård >>