KÄRLEKEN ÄR FRI!? återvänder till Örebro

Av den 16 januari, 2017

Under veckorna 2-7 återvänder KÄRLEKEN ÄR FRI!? till Örebro och spelar för skolor från årskurs 9 till årskurs 3 i gymnasiet på Tegelbruket. Pjäsen, som är regisserad av Michael Cocke, hade premiär våren 2014 och är en del av det nationella ArvsfondsprojektetKärleken är fri (2014-2017).

Projektet har som syfte att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt stärka värdegrundsarbetet i skolorna. Föreställningen handlar om individens rättighet att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, kultur, tradition och samhälle. Den berör också hur det kan vara att leva som hbtq-person inom en hederskontext. Rättighetsperspektivet och kärlekstemat utgör grunden för föreställningen som riktar sig till en bred publik.

I Örebro kommer Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro länsteater att samverka. Efter föreställningen följs arbetet upp av processledare och genom temaveckor om mänskliga rättigheter på varje skola. Satsningen ska ligga till grund för ett fortsatt aktivt värdegrundsarbete där mänskliga rättigheterna, jämställdhet och likvärdighet genomsyrar handlingsplanen ”Våld i nära relationer” som skall implementeras på gymnasieskolorna.

-”Över 3000 elever kommer att ta del av projektet och det är gymnasieskolornas största värdegrundssatsningar någonsin”, säger Peter Strand, kurator och delprojektledare i Örebro.

Offentliga föreställningar under Fadimedagarna
Den 21 januari 2017 är det 15 år sedan Fadime Sahindal, 26 år gammal, blev brutalt hedersmördad av sin far. Fadime hade innan sin död framträtt i TV och hållit tal i riksdagen där hon lyfte upp frågan med hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan 2016 hedrar Riksorganisationen GAPF Fadime i samarbete med flera organisationen en rad städer i Sverige.

19 januari på Tegelbruket, Örebro
Beston Kalefa, ungdomscoach på Tegelbruket, ger sin föreläsning Vem är de skyldig? om varför ungdomar känner att deras rättigheter är underordnade föräldrarnas vilja. Direkt efteråt ges en offentlig föreställning av KÄRLEKEN ÄR FRI!? Evenemanget är kostnadsfritt – föranmälan görs på här>>

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login