Karlaparken

Karlaparken

Karlaparken

Karlaparken är ett grönområde i Västra Mark, invid Hertig Karls Allé.

Här finns grönytor för avkoppling, solbad och promenader.

I parken finns även lekplats, boulebana och gångstråk.

Läs mer om Karlaparken >>

Info.
Karlaparken
Invid Hertig Karls Allé
Örebro

Hitta till Karlaparken >>