Invigning av Saxons park och nya naturstigar

Av den 15 juni, 2018
Den 20 juni är det invigning av Saxons park och naturstigarna i anslutning till parken.

Nu har vi rustat upp Saxons park efter de önskemål vi fick in från boende, föreningar och verksamheter i området via medborgardialogen som hölls förra året. Vi har också rustat stigen som går runt hela Brickebacken, gjort i ordning nya rastplatser och byggt en ny stig från Brickebacken till Ässkog. Välkommen till invigningen den 20 juni kl. 18-20!

Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad samverkar med kultur- och fritidsföreningen Trädet i Brickebacken för invigningen av parken och naturområdet runt parken. Invigningen sker i samband med Trädets första tillfälle av ”Sommar i Saxon”, ett familjearrangemang som anordnas varje onsdag under sommaren.

Invigningen börjar kl. 18. Charlotte Edberger Jangdin, ordförande Tekniska nämnden, Ullis Sandberg, ordförande programnämnd Samhällsbyggnad och Gertrud Regin, ordförande föreningen Trädet, kommer delta i en invigningsceremoni där de tillsammans planterar ett träd i parken.

På scenen kommer flera uppträdanden att ske och det kommer finnas hoppborg, sumobrottning, ansiktsmålning, fiskdamm och enklare servering. Även ”pop up-biblioteket” på cykel från Örebro stadsbibliotek kommer finnas på plats samt Actic.

Saxons park
Saxons park ligger i utkanten av Brickebacken. Vi har rustat parken enligt de önskemål som kom in via medborgardialogen. Bland annat så har elever från Brickebackens skola varit med och röstat fram hur den nya lekplatsen skulle se ut.

I och med upprustningen har parken nu bland annat fått en ny lekplats, en scen, nya sitt- och grillplatser, planteringar och bättre belysning.

Naturvårdsåtgärder
Vi har utfört flera naturvårdsåtgärder i anslutning till parken. Bland annat har gallring skett och tillgängligheten till naturupplevelser har förenklats genom att rusta upp promenadstigen Brickestigen, som går runt hela Brickebacken.

Vi har också byggt en helt ny stig för att förstärka kopplingen mellan Brickebacken, via Brickestigen, och utflyktsmålet Ässkogstorp söder om Markaskogen. Vi har också gjort i ordning flera av rast- och grillplatserna i skogen runt Brickebacken och Saxons park.

Nöje | Saxons Park
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login