Invigning av muralmålning i tunneln mellan Markbacken och Varberga

Av den 15 augusti, 2019

Fredagen den 16 augusti kl 13.00–14.30 invigs en muralmålning i gång- och cykeltunneln mellan Markbacken och Varberga/Oxhagen. Målningen är skapad av sommarjobbande ungdomar. Välkommen!

Under sommaren har 24 ungdomar arbetat som konstnärer och motivmålat tre av Örebros gång- och cykeltunnlar. I projektet har ungdomarna arbetat tillsammans med en konstnär. Resultatet är vackrare och tryggare tunnlar.

Det är tre cykel- och gångtunnlar som man satsat extra resurser på i ett samarbete mellan Örebro kommun, Region Örebro län, partnerskapet, Örebrobostäder och lokala föreningar. Fokus har varit ytterområden, där det idag inte finns så mycket offentliga konst.

–Tunnlar upplevs ofta som otrygga. Det konsten kan bidra med är att öka den upplevda tryggheten i det offentliga rummet. Vi har sett på andra ställen att det också leder till minskad skadegörelse när man genomfört sådana här projekt, säger Anna-Karin Wulgué, chef för Örebro konsthall.

Örebrobostäder, Örebro Konsthall, Mötesplats VOX och Oxhagens fritidsgård har gemensamt ansvarat för arbetet i tunneln mellan Markbacken och Varberga/Oxhagen. Konstnärlig ledare är konstnären Alexander Creutz, som tillsammans med fritidsledaren Niclas Lilliestrand på Oxhagens fritidsgård guidat ungdomarna i arbetet.

Övriga arbeten
I Brickebacken har man skapat ett helt nytt konstverk i tunneln till Brickebackens IP; i det arbetet deltar feriepraktikanter från region Örebro län. Förutom tunneln ska praktikanterna också måla en container som står i Saxonparken.

I Varberga har ett konstpedagogiskt projekt genomförts där Vox-föreningens feriepraktikanter hjälper till att restaurera ett befintligt verk i tunneln mellan Varberga och Hjärsta. Det skapades av Örebrokonstnären Dragan Rajkovic tillsammans med ungdomar för 30 år sedan. Precis som då kommer ungdomarna också få skapa något i anslutning till Varberga centrum.

Kultur | Invigning av muralmålning i tunneln mellan Markbacken och Varberga
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login