Invigning av Glanshammars torg

Av den 13 maj, 2019

Torsdag 16 maj kl. 16 inviger vi Glanshammars torg, som har rustats och bland annat fått bättre belysning, gångbana och ett nytt konstverk.

Tid och plats
Torsdag 16 maj kl. 16-18, Glanshammars torg. 

Efterlängtad ombyggnation
I augusti 2018 inleddes ombyggnationen av Glanshammars torg genom en så kallad återbruksdag, där medborgare fick chansen att vara med och ta del av samt ta till vara på material från platsen. Ombyggnationen av torget har bland annat bidragit till bättre belysningen på platsen och en diagonal gångbana från ICA-entrén över torget, mot passagen över Gamla Arbogavägen. Nu står torget färdigt för invigning!

Välkommen på invigning
Medverkar vid invigningen gör politiker samt tjänstemän från Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen.På programmet står bland annat invigningstal av politiker samt fika och mingel. Konsthallen presenterar även konsten på torget – den befintliga ”Stenhuggaren” och ett nytt konstverk av Jenny Lindblom. Vi får även en presentation av konsten på Hagagården.

Glanshammars torg har rustats och bland annat fått bättre belysning, gångbana och ett nytt konstverk.

Nöje | Invigning av Glanshammars torg
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login