”Inget liv” av Leia

Av den 30 januari, 2020

Inget liv
Orden ekade
De studsade 
I mitt huvud
Inget liv
Det är inte sant
Det är en omöjlighet
Mitt hjärta slår
Jag kan tänka
Jag ser
Jag hör
Jag måste vara
Vid liv
Vad är att leva annars
Mina analyser
Växte snabbt
Ett ilsket ogräs
Skylde de vackra
Planterade växterna 
Därunder matades 
Okänsligt jorden
Ett bittert förakt grävde
I det som förut var 
Mjuka viskningar
Till liv av växterna
Skrek grubbleriet
Rätt ut
Till de växterna
Som lät hänga sig
Av uppgivenhet
Av sin vilja
Att växa
Att finnas
För någon
Att vacker
Ge av hela sig
Önska sig ett svar
Där en ljum känsla 
Tränger in i djupet 
Ett bemötande 
Av ett värde
Att finnas
Att det vackra 
Är tillräckligt nog
För att stolt
Kunna vara
Den man är
Jag levde 
Ett halvt liv
Jag hade ingenting
Att förlora
En human psykos känsla
Upplevd i realitet
Flodas totala flöde
Talade ett ingivande tal
Se och lyssna
Känn på det som sticks
Känn på det som är ömt
Man måste ta ställning
Man måste ta beslut

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login