Lokalt | Stora Biltvättarhelgen för minskad miljöpåverkan

Av den 13 april, 2015

Helgen den 25-26 april är det Stora Biltvättarhelgen. Det är andra året som Örebro kommun väljer att uppmärksamma hur viktigt det är att tvätta bilden på rätt sätt för att minska utsläppen av tungmetaller, bilvårdsmedel och olja i våra sjöar och vattendrag. 

Örebro kommun vill tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten och övriga kommuner i Sverige göra sista helgen i april till en nationell och återkommande biltvättarhelg. En helg då vi sätter fokus på miljöproblemen med biltvätt och sprider kunskap om hur stor insats man kan göra för sjöar och vattendrag genom små beteendeförändringar.

30 miljoner tvättar per år
Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan eller garageuppfarten. Detta innebär att miljöfarliga tungmetaller följer med vattnet ner i gatubrunnen och rinner sedan helt orenat rakt ut i närmsta vattendrag. Mätningar visar att det rör sig om så mycket som 5,5 ton tungmetaller, 5 000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax samt 2 000 ton olja som riskerar att spridas i naturen, varje år*. Det förgiftar miljön för fiskar, vattenlevande organismer och badande barn.

Ingen vill väl egentligen simma runt i olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink, ändå tvättar de flesta bilen på gatan. Vi vill få folk att inse att de gör en stor insats för vår miljö bara genom att välja biltvätten, istället för gatan eller uppfarten, säger Sara Stake, VA-ingenjör Örebro kommun. 

Det är lätt att göra rätt vid tvätt
Bäst är att tvätta på en biltvätt, helst en miljömärkt. Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-hall. Där renas vattnet innan det släpps vidare. Använd miljömärkta bilvårdsprodukter.

Sämst ur miljösynpunkt är att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten så att vattnet med alla föroreningar rinner ner i en gatubrunn och sedan rakt ut i närmsta vattendrag. Tvätta inte heller bilen i garaget. Vattnet som rinner ner i garagets golvbrunn leds vidare till avloppsreningsverket. Där kan olja och metaller både skada reningsprocessen och förorena slammet som används som gödningsmedel.

Om man inte har tillgång till en tvätthall är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ned i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.

Vinn en biltvätt varje dag
Mellan den 13-26 april kan allmänheten testa sina biltvättar-kunskaper och ta chansen att vinna en gratis biltvätt på orebro.se/biltvattarhelg. Varje dag vinner det först inkomna rätta svaret en gratis biltvätt hos Rejmes i Örebro.

Nationell biltvättarhelg
Införandet av Stora biltvättarhelgen är en del av ”Mitt Vatten”, en treårig kommunikationssatsning i samarbete med branschorganisationen Svenskt Vatten och landets samtliga kommuner.

Läs mer om Mitt Vatten på www.mittvatten.se >>

Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login