Inbjudan till dialogmöte om Kulturarv Bergslagen

Av den 5 oktober, 2016

Onsdag 26 oktober fortsätter Nätverket Lindekultur höstens serie dialogmöten på temat kulturen som tillväxtmotor för Lindesberg. Det tredje dialogmötet handlar om Kulturarv Bergslagen – en projektidé om vad Lindesberg kan bidra med för att stimulera och stödja utveckling av regional kultur. Dialogmötet börjar kl 18.30 på Lindesbergs Stadsbibliotek och är öppet för alla intresserade.

Kulturarv Bergslagen är en projektidé som har två övergripande syften:

Att utveckla och stärka Bergslagen som en attraktiv region för boende, besökare och verksamheter – dels genom att öka kunskapen om och stoltheten över kulturarvet bland de boende; dels genom att paketera och marknadsföra kulturarvet så att det lockar besökare och verksamheter.

Att genom gränsöverskridande samverkan och nytänkande inom kulturella och kreativa näringar bidra till regional utveckling och tillväxt – dels genom att skapa arbetstillfällen och locka företagsetableringar; dels genom att göra det möjligt att söka och få regionalt, nationellt och kanske till och med internationellt utvecklingsstöd.

  • När: Onsdag 26 oktober kl 18:30.
  • Var: Lindesbergs Stadsbibliotek.

I panelen på dialogmötet:

  • Bengt Storbacka – ordförande i Fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn (Region Örebro län);
  • Elinor Magnérus – enhetschef för samlingar och kulturmiljö (Örebro läns museum);
  • Håkan Ceder – projektledare Destination Bergslagen (Tursam i Bergslagen ekonomisk förening);
  • Mötet leds av Sven Carlsson (Nätverket Lindekultur).

Program för dialogmötet:

  • Presentation av projektidé Kulturarv Bergslagen;
  • Presentation av tänkbara samarbetspartners – deras behov och möjligheter till medverkan i ett eventuellt projekt;
  • Hur går vi vidare?

………………………………………………………..

Höstens fjärde och sista dialogmöte tisdag 15 november handlar om kulturella och kreativa näringar – en bransch i snabb utveckling nationellt och internationellt som även kan bli det lokalt i en kommun som Lindesberg.

…………………………………………………..

Lokalfrågor i fokus på dialogmötet om kulturpolitiken i Lindesberg

Höstens dialogmöte 2 – om ett kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun – kom till största delen att handla om nuläget – vad har kulturen för plats i Lindesbergs kommun idag? Och mycket av diskussionerna handlade om lokaler för kulturutövande och kulturkonsumtion.

Nätverket Lindekultur har inlett höstens serie dialogmöten

”Nätverket Lindekultur är och blir vad vi tillsammans gör det till”, betonades när nätverket inledde höstens serie dialogmöten på temat kulturen som tillväxtmotor för Lindesberg. Det första dialogmötet – som hölls på Lindesbergs Stadsbibliotek – handlade om Nätverket Lindekulturs roll i det lokala kulturlivet.

Kultur & Musik | Länet
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login