Idrott hela livet: Utmaning & möjlighet för idrottsföreningar

Av den 4 maj, 2019

Rundabordssamtal – Idrott hela livet – En utmaning och möjlighet för Sveriges idrottsföreningar.

Svensk idrott har, inom sitt arbete med Strategi 2025, prioriterat fyra strategiska områden där ett av dessa är Livslångt idrottande. Där framgår att ”Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet”.

Jonas Karlsson från Örebro läns idrottsförbund kommer berätta om varför detta är viktigt för den enskilde personen (äldre), för den idrottsförening som tar sig an detta arbete och för samhället som helhet.

Som konkret exempel kommer han använda Gå-fotboll vilket han arbetat med under det senaste året och ser en snabb utveckling inom.

Varje torsdag kl. 12:15 samlas vi kring det runda bordet och träffar en ny förening/organisation för att inspirera varandra, utbyta kunskaper och erfarenheter samt hitta nya former för samverkan.

Idrott hela livet: Utmaning & möjlighet för idrottsföreningar föreläsning och samtal på Örebro Föreningsråd Torsdag 9 Maj 2019.

» Mer information här «

Hälsa | Idrott hela livet: Utmaning & möjlighet för idrottsföreningar
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login