I telefonen finns hela människan – nu på Örebro läns museum

Av den 14 mars, 2018
Bild från Maryam Baytams telefon, hon är hårfrisör och var 25 år när hon kom till Sverige och Nyhyttan utanför Nora.

Världen kommer till Sverige. Tusentals människor med olika sorters erfarenheter och olika begåvningar har sökt asyl här hos oss. Vad vet vi om dem? De är svetsare, lärare, eller fotbollsspelare. De har barn, de har gått i skolan och de har varit förälskade. Minst av allt vill de vara flyktingar. Under ett år har Henrik Teleman och Zainab Witwit intervjuat nykomna runt om i Sverige och fått bilder från deras mobiltelefoner. Nu visas resultatet – vandringsutställningen I telefonen finns hela människan – på Örebro läns museum med invigningsdag den 24 mars. 

Örebro läns museum har varit med i projektet från starten. Under senhösten 2016 var projektets initiativtagare Henrik Teleman tillsammans med fotograf/tolk Zainab Witwit på flyktingförläggningen i Nyhyttan, Järnboås, norr om Nora. De intervjuade personer som bodde där och fick in bilder från deras telefoner. Flyktingförläggningen i Nyhyttan lades ner under 2017. Några av de som bodde där finns nu med bland de omkring 45 personer som porträtteras i utställningen på länsmuseet. Till varje person hör flera bilder som kan vara både från vardagslivet i hemlandet, från flykten och från livet i det nya landet. 

Ett återkommande tema på Örebro läns museum är hur vi skapar våra gemenskaper. Det inbegriper migration, nationella minoriteter, nationsbyggen, stad och landsbygd. Även frågor om familj, relationen barn och förälder, barndom, att bli vuxen och växa som individ är teman som museet återkommer till. Utställningen I telefonen finns hela människan ger möjlighet att behandla alla dessa teman.

För Henrik Teleman är ställningstagandet och underifrånperspektivet centralt.

–  Det är viktigt för flyktingarna att bli sedda som människor med en mångfacetterad identitet och erfarenheter utöver flykt och lidande. För vår del handlar det inte bara om kunskap om våra framtida grannar. När vi ser dem kommer vi också att se oss själva, eftersom deras längtan och deras drömmar är desamma som våra, säger Henrik Teleman. 

Åtta museer från Malmö i söder till Uppsala i norr samverkar i projektet. Projektet har besökt lika många förläggningsorter under hösten 2016 och våren 2017. Resultatet har också blivit till en bok. Intervjuerna har blivit grund för en radioserie som sänts i P1 Det nya livet. I juni 2017 invigdes vandringsutställningen och den har sedan turnerat på flera platser i Sverige.

Nu har turen kommit till Örebro där utställningen öppnar den 24 mars och visas till och med den 27 maj 2018.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login