”I stillsam miljö” av Leia

Av den 26 april, 2018

I stillsam miljö
I väntan
Sitter sårad trygghet
Skarpa ögon bevakar
Inget får gå förbi
I stillsam miljö
En längtan
Sårad trygghet
Vet till vad
Det är lång tid kvar
Det är lång väg att gå
I stillsam miljö
I väntan
En längtan
Oro vadar
I trygghetens å
Rotlösa fötter
Skrapas av
Vassa stenar
Fötter vill vila
Plåstras om
I stillsam miljö
I väntan
En längtan

Leia, Kultur & Musik | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login