”I mörkret” av Leia

Av den 13 juni, 2020

I mörkret
Där jag kan pendla
Mellan
Å ena sidan
Ett konstaterande
Där…
I ett konstaterande
Noga räknat
På mina
Bara mina egna
Tärda knogar
Kan det vara så
Att jag
Just jag
Bara är olycklig
I vissa stunder
Ryckvis
Likt ett anfall
På ett
Sporadiskt sätt
Även
Om dessa
Är rätt så
Ofta återkommande
Å en annan sida
En övertygelse
Över
Att jag
Just jag
Är grunden
En oupphörligen nivå
Så nära
Så långt ifrån
Står det där
Helt livslevande
Mitt framför mig
Livet…..

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login