”I landet” av Leia

Av den 28 mars, 2017

I landet
Det livlösa
Det farliga
För många overkligt
I landet
Det livlösa
Där ingen dör en naturlig död
Människor överlever där
De bär hjärtan
De bär minnen
I landet
Det livlösa
Utan rötter
Människor gråter där
Håller varandra i hand
Ensamma i bräcklig farkost
I landet
Det som lever
Morgondimma
Dimman är mjuk
Dimman är ljus
Jag reser mig upp
Kallt trägolv
Väcker mig vackert
Så serveras starkt och gott kaffe
I landet
Det som lever
Finns jag
Jag just jag
Jag är den jag är

Leia, Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login